About us|Cardiac Arrest|LUCAS CPR|For users|News & Media|Contact|

News archive

FDA approval and introduction of LUCAS in the US within 2006

11th of October, 2006

The latest generation of LUCAS Chest Compression System is now approved by the FDA for marketing in the US. This means that Jolife AB and its global distributor are ready to launch LUCAS on the largest market for resuscitation in the world within this year.

Introduktion av LUCAS i USA före årsskiftet
FDA har nu gett sitt godkännande till Jolife AB för att marknadsföra och sälja den nya generationen av hjärtkompressionsmaskinen LUCAS™ i USA. Med detta godkännande är Jolife och dess distributör redo att innan årets slut lansera LUCAS på världens största marknad för återupplivning vid plötslig hjärtstopp.

FDA är den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket. Jolife AB har sedan våren 2004 arbetat intensivt för att få hjärtkompressionsmaskinen LUCAS godkänd för den amerikanska marknaden.
Produkten har modifierats för att uppfylla FDA:s krav för ett så kallat 510k godkännande.

- Redan tidigare i år fick vår produkt LUCAS godkännande för försäljning i USA, men eftersom vi redan då var nästan färdiga med LUCAS generation 2, som innehåller många förbättringar beslutade vi att vänta med den amerikanska lanseringen tills den nya versionen var klar. Detta trots att det nu har krävts en ny runda med FDA och 510k, förklarar Erik von Schenck, VD Jolife.

- Med godkännandet och den nya generationen av LUCAS, så kommer introduktionen att starta i USA redan före jul. Vi har amerikanska kunder som väntar, så vår distributör Medtronic ligger redan nu i startgroparna. Detta är naturligtvis både roligt och spännande för oss alla på Jolife, säger Erik von Schenck.

Behandling vid plötsligt hjärtstopp
När hjärtat stannar vid ett hjärtstopp hänger livet på en skör tråd. Blodtrycket faller snabbt och bara efter några minuter äventyras syreförsörjningen till hjärnan. Genom manuella kompressioner har man upprätthållit syretillförseln med varierande kvalité. Problemet med manuell bröstkompression är att kvaliteten och effektiviteten snabbt sjunker, även om yttre hjärtmassage ges av erfaren ambulanspersonal eller läkare. Personen som ger hjärtmassage märker inte själv av detta, kvalitén försämras dock redan efter bara någon minut. Att utföra effektiv hjärtmassage i en ambulans under färd är praktiskt taget omöjligt.

Bättre alternativ
LUCAS från Lundaföretaget Jolife AB är en mekanisk utrustning för regelbundna, effektiva och outtröttliga bröstkompressioner. LUCAS uppfyller de rekommendation som är gällande för återupplivning idag - 100 kompressioner per minut utan avbrott med ett djup på 4 - 5 centimeter. LUCAS frigör en vårdgivare som därmed kan arbeta med andra livsuppehållande åtgärder.

Jolife AB
Är ett forskningsintensivt start-up företag inom medicinteknik etablerat på Ideon. Bolaget bildades år 2000 och har sedan dess arbetat med forskning och utveckling inom området återupplivning. Forskningen har skett i nära samarbete med Lunds Universitet.
Målet för Jolife är att utveckla och marknadsföra ett system av produkter och metoder, för att öka överlevnaden vid hjärtstopp. LUCAS har funnits på den europeiska marknaden sedan 2003.
Majoritetsägarna inom företaget är Lars Sunnanväder, Innovationskapital och Cap man.

Önskas vidare information, välkommen att ringa:

Erik von Schenck, VD Jolife AB: 0733-14 74 71
Semmy Rülf, styrelseordförande: 0709-31 27 30

Avsändare:
Jolife AB
Ideon
223 70 LUND
046-286 50 00
www.lucascpr.com

Latest news
Train on LUCAS™

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co