About us|Cardiac Arrest|LUCAS CPR|For users|News & Media|Contact|

News archive

LUCAS in the air - implementation in Helicopter Servicev

April, 2004

Gotland, a summer resort island in Sweden, is the first region which has installed LUCAS Chest Compression System in their Helicopter Rescue Service as well as in the ambulances. Having LUCAS in the helicopter increases the capability to efficiently provide CPR during transportation. On average 177 cases of the yearly 400 helicopter alarms consist of life-threatening situations.

NU FLYGER LUCAS

Lund, April, 2004
Gotlands tre ambulanser, som sedan den 1 april är i beredskap dygnet runt, är alla utrustade med Lucas. Den mekaniska hjärtkompressionsapparaten som räddar liv. Och nu är Gotland först i Sverige, och världen, med att Lucas också finns i helikoptern - det betyder att alla gotlänningar och de många tusen sommargäster, som snart anländer, lever ett tryggare liv.

Processen med att få upp den nya utrustningen i luften har tagit några månader.
-- Vi har genomfört en rad nödvändiga medicinska och tekniska tester, som gått mycket smidigt och bra. I ambulanserna drivs Lucas med syrgas. I helikoptern används av säkerhetsskäl istället luft som drivkraft, säger Leif Stiltberg, ansvarig koordinator för det medicin/tekniska arbetet.

-- Luftfartsmyndigheten har gett sitt godkännande och nu kan vi ta Lucas med oss i helikoptern. Vi är naturligtvis mycket både stolta och glada över att vara först i världen med detta.

På Gotland görs ca 400 helikopterutryckningar per år. Därav var i fjol antalet flygningar vid livshotande tillstånd 177.
-- Man får nog säga att 177 är en ganska hög siffra. Med Lucas i helikoptern har vi nu den yppersta beredskap vid ett hjärtstopp. Det känns mycket tryggt och bra, säger Maria Borvander, narkossköterska och sektionsledare för ambulans- och helikopterräddningen.

När rycker helikoptern ut?
-- I princip alltid vid larm om livshotande tillstånd och det är mer än femton minuters väntan på ambulansen.

Vid ett hjärtstopp är tiden väsentlig. Det är av största vikt att få igång kompressioner inom få minuter för att hålla cirkulationen till hjärnan i gång.
Gotlands beredskap vid svåra akuta sjukdomsfall är unik genom sitt brandvärn och sin deltidsbrandkår. Alla utbildade inom HLR.
-- Före en helikopterutryckning larmar vi dem. Då finns de på plats inom mycket kort stund och kan, om det handlar om ett hjärtstopp, göra manuella kompressioner tills vi når fram. De hjälper oss också att hitta lämplig landningsplats.

Hur ofta har ni hittills använt Lucas i ambulanserna?

-- Ett tiotal gånger. I några fall har vi återupplivat. Det är fantastiskt, säger Maria Borvander.

Fotnot: Snart är också Visby lasarett också utrustad med en Lucas, bekostad av hjärt-lungsjukas förening. Där ska Lucas placeras på en Hjärtstoppscykel. En specialutrustad sparkcykel, som snabbt kan finnas på plats på olika avdelningar.
I oktober får Gotland en helt ny helikopter, en Eurocopter. En avsevärt större maskin med modernare inredning och bättre plats för kvalificerad vård.

Fakta Lucas
Lucas är en mekanisk hjärtkompressionsapparat, som ger effektiva och oavbrutna kompressioner.
Cirkulationen bibehålls under transport.
Ger säkerhet för både patient och vårdare under transport.
Vårdarna får fria händer att utföra andra livsuppehållande åtgärder.

Fakta hjärtstillestånd
Hjärtstillestånd eller hjärtstopp, innebär en plötslig upphävd hjärtverksamhet. Pulsen och andningen upphör på grund av bristande blodförsörjning av hjärnan och patienten blir medvetslös.
Av de cirka 15 000 personer som dör på grund av plötsligt hjärtstopp i Sverige varje år avlider ca 2/3 utanför sjukhuset, av dessa överlever ca 4-5 procent.

Cirka 70 procent av hjärtstoppen har sannolikt en hjärtsjukdom som bakomliggande orsak.

Latest news
Train on LUCAS™

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co