Back to English start page|LUCAS HLR|

LUCAS HLR

Välkommen, och tack för ditt intresse för bröstkompressionssystemet LUCAS! På denna sida kan du hitta information om LUCAS apparaten. På den engelskspråkiga websidan lucas-cpr.com finns mer detaljerad information, t ex länkar till kliniska publikationer, tekniska specifikationer, filmer och foton samt senaste nyheterna (allt på engelska).

LUCAS 3, v3.1
LUCAS 3, v3.1

LUCAS – En del av återupplivningsteamet

När hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod så krävs effektiva och kontinuerliga bröstkompressioner för att upprätthålla blodcirkulationen tills patientens egen hjärtfunktion har återställts. LUCAS är ett mekaniskt bröstkompressionssystem som är enkelt att använda och som hjälper livräddare, ambulansmän, läkare och sjuksköterskor att upprätthålla effektiva och kontinuerliga bröstkompressioner hos hjärtstoppspatienter.

Genom att använda LUCAS standardiseras kvaliteten på hjärtlungräddningen (HLR) och avbrotten kan minimeras. LUCAS frigör händer så att livräddarna kan fokusera på andra livräddande uppgifter. Dessutom behöver man inte längre kompromissa på livräddarens egen säkerhet och patientens blodcirkulation t ex när man flyttar patienten pre-hospitalt eller mellan avdelningar på sjukhuset, eller under ambulanstransport.


Se HLR krock 30km/timmen
Ladda hem HLR krock 30km/timmen


Säkerhetsaspekten på att ge manuell HLR i en ambulans utan att använda säkerhetsbälte vid en hastighet på 30 km i timmen.

Inne på hjärtröntgen kan hjärtspecialisterna nu genomföra angiografi och angioplastik på patienter med hjärtstopp, eftersom LUCAS upprätthåller blodcirkulationen i patienten och samtidigt tillåter akut och potentiell livräddande behandling av hjärtats kranskärl. LUCAS tillåter en rad av andra livräddande behandlingar och kan fungera som en brygga till alternativa cirkulationsstöd såsom hjärtlungmaskiner.

Se LUCAS V1 under angiografi
Ladda hem LUCAS V1 under angiografi


LUCAS upprätthåller flöde och tillåter samtidig angiografi/plastik.

Angiografisk film återgiven med tillåtelse av Dr. G K Olivecrona, Ph.D., Hjärtröntgen, Lunds Universitetssjukhus, Lund, Sweden

Utgångpunkt i vetenskap och tillförsikt i erfarenheter

LUCAS ger effektiva och kontinuerliga bröstkompressioner i enlighet med riktlinjerna för HLR (hjärtlungräddning);
-    >100 i minuten
-    >5 cm djup
-    50/50 kompression och dekompressionscykel
-    Full bröstkorgsåterfjädring

Effektiv och kontinuerlig HLR förbättrar patientens chanser till ett bra resultat. LUCAS har visat sig förbättra hemodynamiken och utgöra ett uppskattat verktyg p g a av dess lättanvändhet och positiva bidrag till arbetsmiljön. Mer än 200 publikationer från hela världen vittnar om de praktiska och kliniska fördelarna av att använda LUCAS. Läs mer på vår översikt av nyckelreferenser (på engelska). LUCAS har erkänts av både American Heart Association och European Resuscitation Council som ett användbart verktyg vid omständigheter där manuell HLR är svårt att ge på ett effektivt eller säkert sätt, samt under hjärtröntgen (PCI), (AHA klass IIb rekommendation).

LUCAS är lätt att bära och hantera, och kan monteras på patienten med avbrott i kompressioner på mindre än 20 sekunder. För fler tekniska specifikationer, läs användarmanualen.

Se LUCAS™2
Ladda hem LUCAS™2


LUCAS kan monteras snabbt och lätt.

LUCAS CPR in motion

Duration: 2 min 19 sec

LUCAS Prehospital användning

Duration: 5 min 49 sec.

LUCAS Användning på sjukhus

Duration: 5 min 46 sec.

LUCAS 3 Förberedelser och översikt

Duration: 3 min 54 sec.

Träna på att använda LUCAS

I utbildnings- eller återtbildningssyfte kan du läsa, lyssna och titta på hur man använder bröstkompressionssystemet LUCAS på vår LUCAS Web Training Center. Du kan träna både på LUCAS 1 (tryckluftsdriven version) eller LUCAS 2 (elektriskt driven version).


Klicka på symbolen för Web Training och du kommer till LUCAS Web Training Center (finns på svenska).

Användarmanual för LUCAS

Här kan du ladda ned Användarmanualen för LUCAS 2 och LUCAS 3.

101034-06 Rev A LUCAS 3 v3.1 IFU SV.pdf

100925-06 Rev C LUCAS 3 IFU SV.pdf

100901-06 Rev B LUCAS 2 IFU SE.pdf

Kontakt information

Kontakta oss på Physio-Control i Norden för mer information kring LUCAS.


Länk till Physio-Control kontor världen över

LUCAS är utvecklad av tillverkaren JOLIFE AB i Lund, Sverige, en division inom Physio-Control.

Latest news
Train on LUCAS™

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co