<< IntroductionLUCAS™2 - Elektrische versie
Start | Gebruikershandeleiding | Oriëntatiegids | Praktische training | Zelftest en certificaat

Gebruikershandeleiding

De gebruikershandleiding geeft een compleet overzicht van het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van LUCAS™2: indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Alle gebruikers moeten de gehele gebruikershandleiding lezen en begrijpen voordat ze het LUCAS™2-thoraxcompressiesysteem toepassen.

Gebruiksaanwijzing (PDF)

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co