LUCAS™2
Informasjon | Hjerte | Bilkrasj | Kurver | Angiografi - PCI | Bruksanvisning | Orienteringsveiledning | Praktisk øvelse | Teoretisk selvtest
Informasjon | Presentasjon

Orienteringsveiledning

Orienteringsveiledningen skal leses i sin helhet av livreddere som får opplæring i LUCAS™2.

Målsetninger
  • Forklare vektleggingen av effektiv HLR
  • Forstå viktigheten av koronart perfusjonstrykk (CPP)
  • Definere egenskapene ved effektiv HLR i henhold til retningslinjene
  • Beskrive hvilke effekter utmattelse hos livredderen har på brystkompresjonene
  • Gjennomgå bruken av LUCAS™2


Klikk for å laste ned presentasjonen i pdf-format.

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co