LUCAS™2
Informasjon | Hjerte | Bilkrasj | Kurver | Angiografi - PCI | Bruksanvisning | Orienteringsveiledning | Praktisk øvelse | Teoretisk selvtest
Informasjon | Praktisk treningsvideo

Praktisk øvelse

Praktisk øvelse gir en mulighet til å bli komfortabel med LUCAS™2 i trygge og rolige omgivelser.

I denne delen er det best å arbeide parvis. Du trenger følgende utstyr:
1. LUCAS™2
2. Dukke

Øv ved å følge instruksjonene i filmen. Øv flere ganger på hvert trinn før du går videre til neste. Stopp filmen og gjenta sekvensen om nødvendig. Prøv å utføre aktivitetene samtidig som filmen spilles av. Når du føler at du er trygg på aktiviteten, går du til neste sekvens.

For å få opplæringssertifikatet for LUCAS™2 ber vi deg skrive ut sjekklisten og få kollegaen din til å krysse av for at hvert enkelt trinn i prosessen er utført på riktig måte. Ta også tiden på avbruddet i de manuelle kompresjonene. Målet er å få LUCAS™2 i drift så raskt at avbruddet i de manuelle kompresjonene blir på mindre enn 20 sekunder.

Skriv ut sjekklisten


Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co