LUCAS™2
Informasjon | Hjerte | Bilkrasj | Kurver | Angiografi - PCI | Bruksanvisning | Orienteringsveiledning | Praktisk øvelse | Teoretisk selvtest
Informasjon | Teoretisk selvtest

Teoretisk selvtest

Med denne selvtesten kan du kontrollere hva du har lært etter å ha lest og gått gjennom materialet på det nettbaserte opplæringssenteret for LUCAS. Ta den tiden du trenger, og sørg for å velge det mest riktige svaret hvis mer enn ett av alternativene kan anses som riktig. Du kan kun velge ett alternativ.

Hvis du har 15 riktige svar av 15 mulige på de tilfeldige spørsmålene, kan du skrive ut opplæringssertifikatet for LUCAS™2.

For å få opplæringssertifikatet for LUCAS™2 må du også bevise at du kan bruke LUCAS™2 i henhold til sjekklisten i den praktiske delen. Dette må bekreftes og signeres av et vitne eller en kollega. Dette krever at du har tilgang til et LUCAS™2-apparat, en trykkluftkilde og en dukke. Øv deg ved å følge instruksjonene i den praktiske opplæringsfilmen og sjekklisten.

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co