LUCAS™1 - Pneumatisk version | LUCAS™2 - Elektrisk version
Information | Hjärta | Bilkrock | Kurvor | Angiografi - PCI

Välkommen till LUCAS Web Training Center!

Här kan du i utbildnings- eller återträningssyfte läsa, lyssna och se hur man använder LUCAS Bröstkompressionssystem.

Börja med att läsa Användarmanualen samt titta igenom Användarpresentationen. Därefter kan du testa din kunskaper om LUCAS i det teoretiska testet.

Om du klarar alla frågorna i det teoretiska testet, har du möjlighet att skriva ut ett LUCAS Web Training Certificate. För att utbildningen skall anses komplett måste du också kunna montera LUCAS i enlighet med Check-listan i den praktiska träningsdelen. Detta skall kontrolleras och intygas på certifikatet med en underskrift av ett vittne/kollega.  

För den praktiska träningen behöver du en LUCAS, en träningsdocka samt en luftkälla för den pneumatiska LUCAS. Träna genom att följa instruktionerna i den Praktiska Träningsvideon samt Check-listan.

Varför LUCAS HLR?

För en kort översikt — gå till de tre nästkommande sidorna för att se fördelarna med LUCAS HLR, eller klicka på ikonerna till höger.

Vilken LUCAS vill du träna på?: LUCAS 1 - Pneumatisk version eller LUCAS 2 - Elektrisk version

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co