<< IntroductionLUCAS™1 - Pneumatisk version
Start | Användarmanual | Användarpresentation | Praktisk träning | Teoretiskt test och intyg

Användarmanual

Användarmanualen ger en komplett översikt över hur LUCAS™1 skall användas och monteras; indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder samt potentiella oförutsedda händelser. Alla förstagångsanvändare måste läsa igenom och förstå Användarmanualen i sin helhet innan LUCAS Bröstkompressionssystem används.  

Användarmanualen för olika LUCAS™1-modeller kan laddas ner nedan. Försäkra dig om att du refererar till rätt modell eftersom tekniska specifikationer och driftsegenskaper kan skilja sig åt.

LUCAS™1, V2EU (CE-märkt - marknadsförs i Europa och resten av världen)
LUCAS™1, V1 (CE-märkt - första versionen, distribuerad i Europa i huvudsak)
LUCAS Stabilisation Strap - Bilaga till LUCAS™1, V2EU and V1

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co