<< IntroductionLUCAS™2 - Elektrisk version
Start | Användarmanual | Användarpresentation | Praktisk träning | Teoretiskt test och intyg

Användarmanual

Användarmanualen ger en komplett översikt över hur LUCAS™2 skall användas och monteras; indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder samt potentiella oförutsedda händelser. Alla förstagångsanvändare måste läsa igenom och förstå Användarmanualen i sin helhet innan LUCAS™2 Bröstkompressionssystem används.

Användarhandbok (PDF)

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co