<< IntroductionLUCAS™2 - Elektrisk version
Start | Användarmanual | Användarpresentation | Praktisk träning | Teoretiskt test och intyg
Information | Praktisk träningsvideo

Praktisk träning

Den praktiska träningen ger en möjlighet att att lära känna LUCAS™2 och dess funktioner i en trygg och lugn miljö.

Arbeta lämpligen två och två. Du behöver följande utrustning:
1. LUCAS™2
2. Docka

Följ instruktionerna i filmen. Träna flera gånger på varje steg innan du går vidare till nästa. Vid behov kan du stanna filmen och repetera filmsekvensen. Försök att utföra aktiviteterna samtidigt som filmen spelar. När du känner dig trygg med en aktivitet, gå vidare till nästa steg.

För att bli certifierade på den praktiska delen, skriv ut Check-listan och låt din kollega bocka av att varje steg i monteringen har utförts korrekt, och mät tiden för avbrott i de manuella kompressionerna. Målet är att klara av att montera LUCAS™2 korrekt samt med avbrott i de manuella kompressionerna på mindre än 20 sekunder.

Print checklist


Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co