Vítejte a děkujeme vám za váš zájem o systém pro komprese hrudníku LUCAS!

Na této stránce naleznete klíčové informace o systému pro komprese hrudníku LUCAS. Další informace jsou k dispozici v anglickém jazyce na webu lucas-cpr.com, včetně odkazů na klinické publikace, podrobnějších specifikací zdravotnického prostředku, videí, fotografií a novinek (vše v angličtině). 

LUCAS - Váš partner v podpoře životních funkcí

Dojde-li k náhlé zástavě srdce, je nezbytné zahájit nepřetržitou nepřímou masáž srdce, aby byl zachován krevní oběh do doby, než bude obnovena srdeční činnost.

Při používání systému pro komprese hrudníku LUCAS dochází ke standardizaci kardiopulmonální resuscitace (KPR) a k minimalizaci přerušení kompresí. 

LUCAS uvolňuje záchranářům ruce, díky čemuž se mohou věnovat jiným život zachraňujícím úkonům. Odpadá tak nutnost slevovat z bezpečnosti záchranářů v zájmu zachování krevního oběhu pacienta, jako např. při přesunu v terénu nebo při převozu do nemocnice.  

KPR v jedoucím sanitním vozidle

Délka 0:40

Bezpečnostní hlediska poskytování manuální KPR nepřipoutanému pacientovi v případě srážky sanitního vozidla při rychlosti 30 km/h (18 mil za hodinu)

Větší příležitost dosažení dobrého výsledku 

V katetrizační laboratoři mohou nyní intervenční kardiologové provádět angiografii a angioplastiku i u pacientů se srdeční zástavou, neboť zařízení LUCAS udržuje pacientův krevní oběh a dovoluje provádět neodkladné a život zachraňující výkony na věnčitých tepnách. Umožňuje i celou řadu dalších život zachraňujících úkonů a také může sloužit jako jakýsi přemosťující článek u jiných metod na podporu krevního oběhu, jako např. ECMO.


Zařízení LUCAS udržuje krevní oběh a dovoluje současné provádění angiografie/angioplastiky

S laskavým svolením dr. G. K. Olivecrony, Ph.D., Oddělení intervenční kardiologie, Univerzitní nemocnice v Lundu, Lund, Švédsko

Na základě vědeckých poznatků a důvěry ve zkušenosti

Systém pro komprese hrudníku LUCAS zajišťuje účinné a nepřetržité komprese
hrudníku podle doporučených postupů pro provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR)

>100krát za minutu

>hloubka 5 cm ( ~2 palce)

Pracovní cyklus komprese a dekomprese 50/50

Plný návrat hrudníku

Účinná a nepřerušovaná KPR zvyšuje šance pacienta na úspěšný výsledek. Zařízení LUCAS zlepšuje hemodynamiku a také se osvědčilo jako užitečný nástroj, který nejen díky jednoduché obsluze přispívá k vylepšené provozní účinnosti.

Praktické a klinické výhody použití zařízení LUCAS dokládá více než 200 publikací vydaných v různých částech světa. Chcete-li se dočíst více, projděte si náš přehled klíčových referencí (v angličtině).

Zařízení LUCAS je doporučováno Americkou kardiologickou společností i Evropskou resuscitační radou jako užitečný zdravotnický prostředek v situacích, kdy je složité provádět účinnou a bezpečnou manuální KPR, případně během perkutánní koronární intervence (doporučení AHA třídy IIb).

Zařízení LUCAS se snadno přenáší i obsluhuje a lze ho aplikovat pacientovi za méně než 20 sekund po přerušení manuálních kompresí. 

Další technické specifikace naleznete v
návodu k použití.

LUCAS CPR

Školení v používání zařízení LUCAS

Můžete si přečíst užitečné informace, podívat se na instruktážní videa a v našem webovém
školicím středisku můžete absolvovat úvodní i pokračující školení zaměřená na používání systému pro komprese hrudníku LUCAS.

Doporučujeme absolvovat opakující školení pro osvěžení znalostí i dovedností alespoň jednou ročně.


Vyberte si vaše zařízení LUCAS níže

Kontaktní informace

Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se výrobku nebo jeho používání,
obraťte se na svého místního zástupce společnosti Stryker, případně na výrobce, tj. společnost Jolife AB.

Zařízení LUCAS bylo vyvinuto a je vyráběno společností Jolife AB ve švédském Lundu.