Velkommen og tak for din interesse i LUCAS brystkompressionssystem!

På denne side finder du nøgleinformation om LUCAS brystkompressionssystem. Der er yderligere information på den engelsksprogede hjemmeside
lucas-cpr.com med links til kliniske publikationer, mere detaljerede specifikationer, videoer og fotos samt de seneste nyheder (alt på engelsk). 

LUCAS - Din partner i livsunderstøttende behandling

Når hjertet pludselig stopper med at pumpe, er der brug for effektive og vedvarende brystkompressioner til at opretholde blodcirkulationen, indtil patientens egen hjertefunktion er genoprettet.

Med LUCAS standardiseres kvaliteten af hjertelungeredning (HLR), og afbrydelser i kompressionerne kan minimeres.

LUCAS frigør hænder, så redningspersonale kan koncentrere sig om andre livsreddende aktiviteter. Der er ikke længere behov for at gå på kompromis med redningspersonalets sikkerhed og patientens cirkulation, fx under flytning af patienten på ulykkesstedet, imellem hospitalsafdelinger eller under ambulancetransport.  

HLR i en ambulance i fart

Varighed 0:40

Sikkerhedsaspekter ved udførelse af manuel HLR uden fastspænding i en ambulance med en kollision ved 30 km/t.

Bedre muligheder for gode resultater 

I kateteriseringslaboratoriet kan koronare interventionister nu udføre angiografi og angioplastik på patienter til trods for hjertestop, idet LUCAS opretholder patientens cirkulation og giver mulighed for ny og livsreddende behandling af koronararterier. LUCAS muliggør en række andre livsreddende behandlinger og kan også fungere som forbindelse til andre cirkulationsunderstøttende metoder, fx ECMO.


LUCAS understøtter cirkulationen og muliggør samtidig angiografi/angioplastik

Gengivet med tilladelse af dr. G K Olivecrona, ph.d., Interventional Cardiology Department, Lund University Hospital, Lund, Sverige

Baseret på videnskab. Pålidelighed og erfaring

LUCAS giver effektive og kontinuerlige brystkompressioner i henhold til retningslinjerne for HLR (hjertelungeredning).

>100 pr. minut

>5 cm
( ~2 tommer) dybde

50/50 funktionscyklus
for kompression og dekompression

Brystkassen hæver sig til normal position

Effektiv HLR uden afbrydelser forbedrer patientens chancer for et vellykket udfald. LUCAS har vist sig at forbedre hæmodynamikken og at være et værdsat redskab på grund af sin brugervenlighed og bidrag til effektivisering af behandlingen.


Mere end 200 publikationer fra forskellige dele af verden vidner om de praktiske og kliniske fordele ved at bruge LUCAS. Du kan læse mere i vores oversigt over nøglereferencer (på engelsk).

LUCAS anerkendes både i AHA- og ERC-retningslinjer som et nyttigt redskab under forhold, hvor det er vanskeligt at give effektiv eller sikker manuel HLR og til brug under PCI (AHA klasse iiB-anbefaling).

LUCAS-enheden er nem at bære og håndtere og kan anvendes på patienten afbrudt af manuelle kompressioner på mindre end 20 sekunder.


Se brugervejledningen for yderligere tekniske specifikationer

LUCAS HLR

Træning med LUCAS

Du kan læse, lytte og se, hvordan LUCAS brystkompressionssystem anvendes på
vores LUCAS Web Training Center til trænings- og genopfriskningsformål.

Vi opfordrer dig til at genopfriske brugen af LUCAS mindst en gang om året.


Vælg dit LUCAS-udstyr nedenfor.

Kontaktoplysninger

Kontakt den lokale Stryker-repræsentant eller producenten Jolife,
hvis du har spørgsmål vedrørende produktet eller brugen af det.


LUCAS er udviklet og produceret af Jolife AB i Lund, Sverige.