Welkom op deze website. Wij stellen uw belangstelling voor het LUCAS thoraxcompressiesysteem op prijs!


Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over het LUCAS thoraxcompressiesysteem.
Uitgebreide informatie vindt u op de Engelse Lucas-cpr.com website, inclusief links naar klinische publicaties,
meer gedetailleerde specificaties van het apparaat, films en foto’s én het laatste nieuws (allemaal in het Engels).

LUCAS - uw partner in life support

Wanneer het hart plotseling ophoudt met kloppen, zijn efficiënte en voortdurende thoraxcompressies nodig om de circulatie op gang te houden tot de eigen hartfunctie van de patiënt hersteld is. 

Door het gebruik van LUCAS wordt cardiopulmonaire reanimatie (CPR) gestandaardiseerd en interrupties in de compressies worden minimaal.

Met LUCAS krijgt men handen vrij zodat de eerstehulpverleners hun aandacht kunnen richten op andere levensreddende activiteiten. Men hoeft niet langer compromissen te sluiten tussen veiligheid voor de eerstehulpverlener en de bloedcirculatie van de patiënt, bijvoorbeeld tijdens het verplaatsen van de patiënt in het veld, tussen ziekenhuisafdelingen of tijdens vervoer in de ambulance. 


Reanimatie in een rijdende ambulance

Duur 0:40

Veiligheidaspecten tijdens het geven van handmatige hartmassage in een ambulance bij een botsing met 30 km/u. 

Meer kansen voor goede resultaten

Ondanks een hartstilstand kunnen cardiologen in het cathlab nu angiografie en angioplastiek uitvoeren op patiënten, omdat LUCAS de circulatie in de patiënt op gang houdt en mogelijkheden biedt voor nood- en levensreddende behandeling van de hartslagaders. LUCAS maakt een groot aantal andere levensreddende therapieën mogelijk en kan ook dienen als overbrugging naar andere behandelmethoden voor circulatieondersteuning zoals ECMO.


LUCAS houdt de circulatie op gang en maakt het mogelijk om tegelijkertijd angiografie/plastiek uit te voeren.

Met dank aan Dr. G K Olivecrona, Ph.D., Afdeling interventionele cardiologie, Universiteitsziekenhuisvan Lund in Zweden

Op wetenschap gebaseerd. Vertrouwen door ervaring

LUCAS levert efficiënte en continue compressies volgens de richtlijnen voor CPR (cardiopulmonaire reanimatie).

>100 per minuut

>5 cm diep

50/50 werkcyclus voor
compressie en decompressie

Full chest recoil

Efficiënte en ononderbroken CPR verbetert de kansen van de patiënt op een gelukkige afloop. LUCAS heeft aangetoond de hemodynamica te verbeteren en is een gewaardeerd hulpmiddel vanwege het gebruiksgemak en de bijdrage aan verbeterde operationele doeltreffendheid.

Meer dan 200 publicaties uit verschillende delen van de wereld getuigen van de praktische en klinische voordelen van het gebruik van LUCAS. Voor meer informatie kunt u naar ons overzicht en de belangrijkste referenties gaan (in het Engels).

LUCAS is geaccepteerd door zowel de AHA als ERC richtlijnen als een waardevol hulpmiddel in situaties waar het moeilijk is om doeltreffend en veilig handmatig CPR te geven en voor gebruik tijdens PCI (AHA klasse IIb aanbeveling).

LUCAS is gemakkelijk te dragen en te hanteren en kan op de patiënt worden toegepast met onderbrekingen van de handmatige compressies van minder dan 20 seconden.

Voor verdere technische specificaties verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing.

LUCAS CPR

Trainen met LUCAS

Op ons LUCAS Web Training Center voor training en herscholingsdoeleinden kunt u lezen,
luisteren en kijken hoe u het LUCAS thoraxcompressiesysteem dient toe te passen.

Je wordt aangemoedigd om minstens één keer per jaar opfriscursussen te volgen.


Selecteer hieronder uw LUCAS-apparaat.

Contactinformatie

Mocht u vragen hebben over dit product of het gebruik ervan, neem dan contact op met
uw plaatselijke vertegenwoordiger van Stryker of met de fabrikant Jolife AB.

LUCAS wordt ontwikkeld en geproduceerd door Jolife AB in Lund, Zweden.