Velkommen og takk for at du viser interesse for LUCAS brystkompresjonssystem!

På denne siden finner du viktig informasjon om LUCAS brystkompresjonssystem. Du finner mer informasjon på den engelske
nettsiden lucas-cpr.com, blant annet lenker til kliniske publikasjoner, mer detaljerte utstyrsspesifikasjoner, filmer og fotografier samt siste nytt (alt på engelsk). 

LUCAS – en “livreddende” partner

Når hjertet plutselig slutter å slå, kreves det effektive og kontinuerlige brystkompresjoner for å opprettholde blodsirkulasjonen frem til pasientens egen hjertefunksjon er gjenopprettet.

Ved å bruke LUCAS standardiseres kvaliteten på hjertelungeredningen og avbruddene i kompresjonene kan minimeres. 


LUCAS frigjør hender, slik at redningspersonellet kan fokusere på andre livreddende aktiviteter. Det er ikke lenger nødvendig å kompromisse mellom redningspersonellets sikkerhet og pasientens sirkulasjon, for eksempel under flytting av pasienten på skadestedet eller mellom sykehusavdelinger, eller under ambulansetransport.  

Hjertelungeredning i en ambulanse i bevegelse

Varighet 0:40

Sikkerhetsaspekter når manuell hjertelungeredning skal gis uavbrutt i en ambulanse under en kollisjon ved 30 km/t.

Økte muligheter for gode resultater 

På PCI-laben kan kardiologer nå utføre angiografi og angioplastikk på pasienter selv om de har hjertestans, fordi LUCAS opprettholder pasientens sirkulasjon og gjør det mulig å utføre livreddende behandling på hjertearteriene i situasjoner der dette plutselig blir nødvendig. LUCAS muliggjør mange forskjellige andre livreddende behandlinger og kan også fungere som en bro mot andre sirkulasjonsstøttemetoder, for eksempel ECMO.


LUCAS opprettholder luftstrømmen og gjør det mulig å utføre angiografi/angioplastikk samtidig.

Takket være dr. G K Olivecrona, lege ved avdeling for kardiologi ved Lund universitetssykehus i Sverige

Basert på vitenskap. Trygghet gjennom erfaring 

LUCAS leverer effektive og kontinuerlige brystkompresjoner i henhold til retningslinjene for hjertelungeredning.

> 100 per minutt

> 5 cm dybde

Driftssyklus på 50/50
for kompresjon og dekompresjon

Anatomisk nøytral posisjon av brystkassen

Effektiv og uavbrutt hjertelungeredning forbedrer pasientens sjanse til å få et vellykket resultat. LUCAS har vist seg å forbedre hemodynamikken og være et verdifullt verktøy fordi det er brukervennlig og bidrar til mer effektive operasjoner.

Mer enn 200 publikasjoner fra forskjellige deler av verden bekrefter de praktiske og kliniske fordelene ved å bruke LUCAS. For ytterligere lesning, se oversikten over nøkkelreferanser (på engelsk).

I retningslinjer fra både AHA og ERC anerkjennes LUCAS som et nyttig verktøy i situasjoner der det er vanskelig å gi manuell hjertelungeredning på en effektiv eller sikker måte, og til bruk ved PCI (klasse IIb-anbefaling fra AHA).

LUCAS er enkel å bære og håndtere og kan settes på pasienten med kortere avbrudd i manuelle hjertekompresjoner enn 20 sekunder.

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, les bruksanvisningen

HLR med LUCAS

Oppsett og oversikt

Varighet 03:54

Prehospital bruk

Varighet 05:45

Sykehusbruk

Varighet 05:42

Trene på LUCAS

I webopplæringssenteret for LUCAS finner du både kurs og oppfriskningskurs der du
kan lese om, lytte til og se hvordan LUCAS brystkompresjonssystem settes på.

Det anbefales at du tar oppfriskningskurset minst en gang per år.

Velg et LUCAS-apparat nedenfor.

Kontaktinformasjon

Kontakt den lokale Stryker-representanten eller produsenten
Jolife AB hvis du har spørsmål om produktet eller bruken av det.


LUCAS utvikles og produseres av Jolife AB i Lund i Sverige.