Gjennomgang av apparatet

Se disse filmene for å få en grunnleggende forståelse av hvordan du klargjør, bruker og vedlikeholder LUCAS 3 (relevant for både LUCAS 3, v3.0 og v3.1).

Filmene kan lastes ned her.

Videoen Klargjøring til første gangs bruk inneholder en oversikt over LUCAS-komponenter, brukergrensesnitt, batteri og lading, første gangs montering, tilbehør og oppbevaring av apparatet.

Videoen Prehospital bruk gir en oversikt over påsetting og bruk av LUCAS samt trinnene som skal utføres etter bruk i prehospital-innstillingen.

Videoen Sykehusbruk gir en oversikt over påsetting og bruk av LUCAS samt trinnene som skal utføres etter bruk i hospital-innstillingen.