Witamy i dziękujemy za zainteresowanie systemem kompresji klatki piersiowej LUCAS!

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS. Więcej informacji zamieszczono na anglojęzycznej stronie internetowej lucas-cpr.com. Udostępniono na niej między innymi łącza do publikacji klinicznych,
więcej szczegółowych danych technicznych urządzenia, filmy, zdjęcia, a także najnowsze informacje (wszystko w języku angielskim). 

LUCAS – Twój partner w ratowaniu życia

Kiedy serce nagle przestaje pompować krew, skuteczne i nieprzerwane uciskanie klatki piersiowej jest konieczne do utrzymania krążenia do momentu, aż serce pacjenta podejmie pracę ponownie.

Dzięki zastosowaniu urządzenia LUCAS resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest znormalizowana, a liczba przerw w wykonywaniu uciśnięć – zminimalizowana. 


LUCAS pozwala ratownikom na skupienie się na innych czynnościach ratujących życie, zapewniając im wolne ręce. Nie trzeba już wybierać między bezpieczeństwem ratownika a utrzymywaniem krążenia pacjenta, na przykład podczas przemieszczania pacjenta w terenie czy pomiędzy oddziałami w szpitalu oraz podczas transportu karetką.  

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w jadącej karetce

Czas trwania 0:40

Kwestie bezpieczeństwa związane z wykonywaniem ręcznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bez zapiętych pasów, w karetce podczas kolizji przy prędkości 30 km/h.

Zwiększenie szans na dobre wyniki 

W pracowni kardiologii inwazyjnej lekarze przeprowadzający zabiegi w obrębie naczyń wieńcowych mogą teraz wykonywać angiografię i angioplastykę u pacjentów pomimo zatrzymania akcji serca, ponieważ urządzenie LUCAS podtrzymuje krążenie w organizmie chorego i umożliwia wdrożenie pilnego, ratującego życie leczenia tętnic wieńcowych. Urządzenie LUCAS umożliwia korzystanie z innych ratujących życie metod leczenia. Może być również wykorzystywane jako metoda przejściowa przed przystąpieniem do innych metod wspomagania krążenia, takich jak pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO).


Urządzenie LUCAS podtrzymuje przepływ krwi i jednocześnie umożliwia wykonywanie angiografii/angioplastyki.

Dzięki uprzejmości Dr. G K Olivecrona, Ph.D., Oddział Kardiologii Interwencyjnej, Szpital Uniwersytecki w Lund, Szwecja

Na naukowych podstawach. Zaufanie dzięki doświadczeniu 

Urządzenie LUCAS zapewnia skuteczne i nieprzerywane uciskanie klatki piersiowej chorego zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej).

> 100 uciśnięć na minutę

Uciśnięcia o głębokości > 5 cm

Cykl pracy 50/50 przy kompresji i dekompresji

Powrót klatki piersiowej do pierwotnego kształtu

Skuteczna i nieprzerwana RKO zwiększa szansę na poprawę stanu pacjenta. Wykazano, że urządzenie LUCAS poprawia hemodynamikę i jest cennym narzędziem, które nie sprawia problemów przy użytkowaniu i zwiększa skuteczność czynności ratunkowych.

Ponad 200 publikacji z różnych stron świata świadczy o praktycznych i klinicznych korzyściach płynących ze stosowania urządzenia LUCAS.
Więcej informacji zawiera nasz przegląd podstawowych materiałów
referencyjnych (w języku angielskim).

Zarówno w wytycznych American Heart Association (AHA), jak i Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), urządzenie LUCAS uznaje się za użyteczne narzędzie znajdujące zastosowanie w sytuacjach, gdy trudno jest skutecznie lub bezpiecznie prowadzić tradycyjną resuscytację, a także podczas zabiegów przezskórnego poszerzenia naczyń wieńcowych – PCI (zalecenie AHA klasy IIb).

Urządzenie LUCAS jest łatwe do przenoszenia i obsługi. Można je zastosować u pacjenta w taki sposób, aby czas przerwy w wykonywaniu ręcznych ucisków był krótszy niż 20 sekund.


Więcej danych technicznych można znaleźć w instrukcji użytkowania.

LUCAS CPR

Trening z użyciem urządzenia LUCAS

Internetowe centrum szkoleniowe LUCAS umożliwia zapoznanie się z tekstami, nagraniami dźwiękowymi i filmami
na temat stosowania systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS do celów szkoleń wstępnych i utrwalających.

Zachęcamy do przeprowadzania szkoleń utrwalających co najmniej raz w roku.

Wybierz poniżej swoje urządzenie LUCAS  

Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących produktu lub jego działania, prosimy o
kontakt z lokalnym przedstawicielem Stryker, lub producentem Jolife.

Urządzenie LUCAS zostało opracowane i jest produkowane przez firmę Jolife AB z siedzibą w Lund (Szwecja).