Trening z użyciem urządzenia LUCAS

Internetowe centrum szkoleniowe LUCAS umożliwia zapoznanie się z tekstami, nagraniami dźwiękowymi i
filmami na temat stosowania systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS do celów szkoleń wstępnych i utrwalających. 

Zachęcamy do przeprowadzania szkoleń utrwalających co najmniej raz w roku.


Wybierz poniżej swoje urządzenie LUCAS