Szkolenie internetowe

System kompresji klatki piersiowej LUCAS 3

Szkolenie obejmuje system LUCAS 3 w wersji 3.0 i 3.1. Nie uwzględnia natomiast obsługi opcjonalnych ustawień (wersja 3.1).

Niniejsze szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Podstawowe informacje, użytkowanie i obsługa urządzenia LUCAS 3 („LUCAS”).
  • Poprawne umiejscawianie urządzenia LUCAS na ciele pacjenta i zapewnienie jak najkrótszych przerw w ręcznym uciskaniu klatki piersiowej.

Ćwicz regularnie, aby utrzymać wprawę. Do zatrzymania akcji serca może nie dochodzić często.

Struktura kursu

Szkolenie teoretyczne

  • Podstawowe informacje
  • Najważniejsze zagadnienia
  • Test wiedzy

Po zdaniu testu wiedzy
otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

Szkolenie praktyczne

  • Jak poprawnie umiejscowić urządzenie przy minimalnym
    ograniczeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)
  • Jak zamocować pas stabilizacyjny

Przećwicz zakładanie urządzenia LUCAS
i uzupełnij formularz oceny użytkownika.

Pamiętaj!

Resuscytacja obejmuje szereg czynności, które należy wykonywać sprawnie i poprawnie.

Zalecamy ćwiczenie nie tylko z urządzeniem LUCAS, lecz według kompletnych lokalnych instrukcji resuscytacji uwzględniających ręczny ucisk klatki piersiowej, kontrolę częstości akcji serca, defibrylację, wentylację, podawanie leków i strategię postępowania z pacjentem. Są to niezbędne elementy pomyślnej resuscytacji.

Rozmaite organizacje na całym świecie opracowują obszerne instrukcje i listy kontrolne umożliwiające włączenie urządzenia LUCAS do resuscytacji. Na stronie z zasobami szkoleniowymi znajdziesz przykłady takich materiałów, a także inne przydatne narzędzia szkoleniowe.

System kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 w wersji 3.1 otrzymał oznaczenie CE, jak również pozwolenie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących lokalnego statusu prawnego oraz dostępności produktu
należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Stryker