Webbutbildning

LUCAS 3 Bröstkompressionssystem

Den här utbildningen gäller LUCAS 3, v3.0 och v3.1. Den innehåller inte utbildning i alternativa inställningsalternativ (v3.1).

Du får lära dig:

  • Grundläggande orientering, användning och hantering av LUCAS 3-apparaten (kallad LUCAS)
  • Hur du monterar LUCAS-apparaten korrekt på patienten med minimalt avbrott i manuella bröstkompressioner

Träna regelbundet för att behålla kompetensen. Hjärtstillestånd kanske inte inträffar så ofta.

Kursstruktur

Teoretisk utbildning

  • Genomgång av apparaten
  • Viktiga ämnen
  • Teoretiskt test

När du har genomgått och klarat det teoretiska
testet får du ett intyg om godkännande.

Praktisk utbildning

  • Montera apparaten korrekt med minimalt
    avbrott i manuella bröstkompressioner
  • Fästa stabiliseringsremmen

Träna praktiskt på att montera LUCAS-apparaten
och gör en utvärdering av användarprestationen.

Kom ihåg!

Hjärt-lungräddning består av flera aktiviteter som måste utföras i rätt tid och på rätt sätt.

Vi föreslår att träna på både LUCAS-apparaten och hela ditt lokala hjärt-lungräddningsprotokoll, inklusive manuell bröstkompression, rytmkontroll, defibrillering, ventilation, medicinering och patienthanteringsstrategier. Allt detta är viktigt för att hjärt-lungräddningen ska lyckas.

Organisationer över hela världen har tagit fram omfattande protokoll och checklistor som ska följas när LUCAS används vid hjärt-lungräddning. Exempel på dessa och andra användbara utbildningsverktyg finns på vår sida med utbildningsresurser.

LUCAS 3 Bröstkompressionssystem, version 3.1, är CE-märkt och godkänd för försäljning i USA och Kanada.
För uppgifter om status för lokala föreskrifter och tillgänglighet kontaktar du din lokala Stryker-säljrepresentant.