<< IntroductionLUCAS™2 - Elektrisk version
Start | Användarmanual | Användarpresentation | Praktisk träning | Teoretiskt test och intyg
Information | Teoretiskt test

Teoretiskt test

Med detta test kan du kontrollera vad du har lärt dig genom att läsa igenom och titta på materialet på LUCAS Web Training Center. Ta god tid på dig och försäkra dig om att du väljer det mest korrekta svaret om mer än ett alternativ kan anses lämpligt. Man kan bara välja ett av svarsalternativen.

Om du har 15 rätta svar av 15 slumpvis utvalda frågor kommer du kunna skriva ut LUCAS™2 Web Training Certificate.

För att bevisa att du även klarat av den praktiska delen avseende montering LUCAS™2 enligt Check-Listan så behöver du ha ett vittne/kollega som kontrollerar detta och signerar LUCAS™2 Web Training Certificate. Detta kräver att du har LUCAS™2 och en docka tillgänglig. Träna genom att följa instruktionerna i den praktiska Träningsvideon samt i Check-listan.

Physio-Control Inc. / Jolife AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden, Tel: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, info@lucas-cpr.com
Powered by Publiciteta&Co