Aloitetaanpa...


Mitä pitäisi lukea ennen
LUCAS-laitteen käyttöä?

KÄÄNTÖKORTTI

Kaikkien käyttäjien on luettava täydelliset käyttöohjeet, käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varotoimenpiteet ja mahdolliset haittavaikutukset ennen LUCAS-paineluelvytysjärjestelmän käyttöä.

”Noudata aina paikallisia/kansainvälisiä painelu-puhalluselvytykseen liittyviä ohjeita, kun käytät LUCAS-paineluelvytysjärjestelmää.”

LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 1
Kuka saa käyttää LUCAS-laitetta?

KÄÄNTÖKORTTI

”Jolife AB suosittelee, että LUCAS- paineluelvytysjärjestelmää käyttävät vain henkilöt, joilla on lääketieteellinen peruskoulutus, kuten: ensihoitajat, ambulanssihenkilökunta, sairaanhoitajat, lääkärit ja muu lääkintähenkilöstö, joka on

 • on saanut Euroopan elvytysneuvoston (European Resuscitation Council) ohjeiden tai vastaavien ohjeiden mukaisen ensiapukoulutuksen JA
 • on perehdytetty LUCAS-laitteen käyttöön.”

LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 3.2Ketä LUCAS-laitteella voi hoitaa?

KÄÄNTÖKORTTI

”LUCAS-paineluelvytysjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sydämen ulkoiseen paineluun aikuisilla potilailla, joilla on akuutti sydämenpysähdys. Se voidaan tunnistaa luonnollisen hengityksen ja pulssin puuttumisesta ja tajunnan menettämisestä.

LUCAS-laitetta tulee käyttää ainoastaan tapauksissa, joissa on aihetta olettaa rintakehän painelun hyödyttävän potilasta.”


LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 2.2Mitkä ovat vasta-aiheet?

KÄÄNTÖKORTTI

”ÄLÄ käytä LUCAS-laitetta seuraavissa tapauksissa:

 • Jos LUCAS-laitetta ei voida asettaa turvallisesti tai asianmukaisesti potilaan rinnalle.
 • Liian pieni potilas: Jos LUCAS hälyttää kolmella nopealla äänimerkillä imukuppia laskettaessa etkä voi siirtyä PAUSE- tai ACTIVE-tiloihin.
 • Liian kookas potilas: Jos et voi lukita LUCAS-laitteen yläosaa selkälevyyn painamatta potilaan rintaa.

Noudata aina paikallisia/kansainvälisiä painelu-puhalluselvytykseen liittyviä ohjeita, kun käytät LUCAS-paineluelvytysjärjestelmää.”


LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 2.3

Manuaalinen painelu-puhalluselvytys ja LUCAS

Potilaan luo saapuminen

 • Aloita heti rintakehän painelu käsin.

 • Suurin osa selvinneistä pelastuu pikaisilla defibrilloinneilla. Muista analysoida EKG-rytmi aikaisin ja jokaisen painelu-puhalluselvytysjakson välillä ja defibrilloi tarvittaessa.

 • Keskeytyksetön korkealaatuinen painelu-puhalluselvytys liitetään hyviin potilastuloksiin. Työskentele työryhmissä, jotta manuaalisen painelu-puhalluselvytyksen keskeytykset voidaan pitää minimissä ennen LUCAS-laitteen käyttöä ja sen jälkeen.

Tiesitkö, että:

Hyvin koulutetut työryhmät ovat osoittaneet, että on mahdollista siirtyä LUCAS-laitteeseen 7 sekunnin (keskimäärin) keskeytyksellä manuaaliseen painelu-puhalluselvytykseen kliinisessä käytössä.1


Mitä käyttöohjeissa sanotaan manuaalisesta painelu-puhalluselvytyksestä?

KÄÄNTÖKORTTI

”Kun sydämenpysähdys on todettu, aloita manuaalinen painelu-puhalluselvytys välittömästi. Pyri jatkuvaan manuaaliseen painelu-puhalluselvytykseen LUCAS-paineluelvytysjärjestelmän valmistelun ja asettamisen aikana.”

LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 5.1

LUCAS-käyttöliittymä

ADJUST

KÄÄNTÖKORTTI

Tätä tilaa käytetään, kun halutaan säätää imukupin kohdistusta. Kun tätä painiketta painetaan, imukuppia voidaan siirtää ylös tai alas manuaalisesti. Voit säätää imukupin aloitusasentoa painamalla imukuppia kahdella sormella potilaan rintaa vasten.

PAUSE

KÄÄNTÖKORTTI

Kun painiketta painetaan, painelumekanismi pysähtyy väliaikaisesti ja lukittuu aloitusasentoon. Toimintoa voidaan käyttää, jos laite halutaan pysäyttää väliaikaisesti, mutta imukupin aloitusasento halutaan säilyttää.
ACTIVE (30:2)

KÄÄNTÖKORTTI

Kun painiketta painetaan, LUCAS-laite suorittaa 30 rintakehän painallusta ja pysähtyy sitten kolmeksi sekunniksi. Pysähdyksen aikana käyttäjä voi suorittaa kaksi puhallusta. Pysähdyksen jälkeen jakso alkaa jälleen. Vilkkuva LED-merkkivalo ja hälytyssignaalijakso varoittavat käyttäjää ennen jokaista puhallustaukoa.

ACTIVE (jatkuva)

KÄÄNTÖKORTTI


Kun painiketta painetaan, LUCAS-laite suorittaa jatkuvia rintakehän paineluja. Vihreä LED-merkkivalo vilkkuu 10 kertaa minuutissa, mikä ilmaisee puhallusajankohdan jatkuvien paineluiden aikana.

LUCAS-laitteen käyttövinkkejä

Aseta selkälevy


Yritä laittaa selkälevy keskelle sydämen taakse. Selkälevyn on oltava korkealla potilaan kainaloissa. Selkälevyn mustat palkit on kohdistettava ristiin sydämen alueen ja rintakehän painelukohdan keskikohdan yli, jossa manuaaliset painelu-puhalluselvytyksen antajan kädet ovat.
 • Aseta potilaan käsivarret suoraan ulos (eli ristiasentoon)
 • Nosta kookkailla potilailla käsivarsia ylöspäin päätä kohti, jotta saat rasvakudoksen pois tieltä

 • Nosta potilaan ylävartaloa vähän tai käännä potilasta sivulta sivulle, kun asetat selkälevyä
 • Koordinoi asettaminen manuaalisten rintakehän paineluiden keskeytysten minimoimiseksiSijoita selkälevy oikein alusta pitäen.

Tämä auttaa imukupin oikeassa asemoinnissa.

Voit käyttää kieräytys- tai nostomenetelmään selkälevyn asettamisessa.

Yläosan kiinnittäminen


Varmista vetämällä vapautusrenkaista kerran, että kynsilukot ovat auki.

 • Irrota sitten sormesi vapautusrenkaista, jotta kynsilukot voivat lukittua selkälevyyn.
 • Poista vaatteet tai kankaat selkälevyn palkeista

 • Kynsilukot lukittuvat selkälevyyn ”napsahtaen”. Tarkista, että osat on kiinnitetty vetämällä kerran.
 • Manuaalisten rintakehän paineluiden keskeytysten minimoimiseksi kiinnitä itseäsi lähimpänä oleva tukijalka ensin. Siirrä toinen tukijalka toisen manuaalista painelu-puhalluselvytystä antavan avustajan käsivarsien läpi. Pyydä häntä auttamaan kiinnittämällä toinen tukijalka.Kynsilukot lukittuvat selkälevyyn ”napsahtaen”.

Aseta imukuppi ja aloita painelut


 • Käytä käsiäsi laskeaksesi ja tarkistaaksesi imukupin asentoa rintalastalla.
 • Kun imukuppi on kohdistettu oikein, imukupin alareuna on heti rintalastan pään yläpuolella.
 • Säädä tarpeen mukaan
 • Lukitse aloitusasento painamalla PAUSE-painiketta.
 • Aloita painallukset painamalla ACTIVE (continuous tai 30:2)

Säädä ADJUST-tilassa


 • Varmista, että imukuppi on oikeassa kohdassa potilaan rintakehällä. Säädä imukupin kohdistusta tarvittaessa ADJUST-tilassa.

Kiinnitä stabilointihihna


 • LUCAS-stabilointihihnalla voidaan varmistaa oikea kohdistus.
 • Varmista, että LUCAS on asemoitu oikein potilaan rintakehälle koko elvytysyrityksen ajan.


LUCAS-laitteen käyttö

Defibrillaatio

 • Defibrillaatio voidaan suorittaa LUCAS-laitteen ollessa käytössä.
 • KESKEYTÄ painelut EKG-analyysia varten
 • Jos iskua suositellaan, defibrilloi LUCAS-painelujen tai keskeytyksen aikana paikallisten protokollien mukaan.
 • LUCAS kestää defibrillaattoria
 • Defibrillointielektrodit voidaan kiinnittää ennen LUCAS-laitteen paikalleen asettamista tai sen jälkeen.
 • Varmista, että imukupin alla ei ole pehmusteita tai johtoja
 • Suorita defibrillaatio defibrillaattorin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Varmista defibrillaation jälkeen, että imukupin kohdistus on oikea. Säädä kohdistusta tarvittaessa.

Painelu-puhalluselvytys kuljetuksen aikana

 • Käytä potilashihnoja potilaan kuljetuksen mahdollistamiseksi
 • Varmista, että IV-reitti ei tukkeudu käytettäessä potilashihnoja
 • Älä nosta LUCAS-laitetta potilashihnoista


Potilaan nostaminen

 1. Yksi henkilö molemmin puolin ja yksi henkilö tukemassa potilaan päätä, vaikka stabilointihihna on paikallaan.


 1. Potilaan sivuilla olevat nostavat yhden käden ollessa selkälevyn kynsilukkojen alla pitäen sormet vapaana kynsilukoista. Toinen käsi nostaa potilaan säärtä.


LUCAS voi olla aktiivinen, kun potilasta nostetaan ja siirretään, jos:

 • LUCAS ja potilas ovat turvallisessa asennossa siirtolaitteen päällä.
 • LUCAS pysyy oikeassa asennossa ja kulmassa potilaan rintakehällä.

Säädä imukupin kohdistusta tarvittaessa.


Virta käytön aikana

Miten akku vaihdetaan käytön aikana


 • Pidä täyteen ladattu vara-akku valmiina
 • Paina PAUSE 
 • Irrota akku vetämällä sitä ensin ulos ja sitten ylöspäin. Asenna täyteen ladattu akku
 • Odota, kunnes vihreä PAUSE-tilan LED-valo syttyy.
 • Aloita sitten painelu uudelleen painamalla ACTIVE-painiketta.

Ulkoinen virtalähde pitkäaikaisempaa käyttöä varten


 • LUCAS-laitteen verkkojohto tai autokäyttöön tarkoitettu virtajohto voidaan kytkeä LUCAS-laitteen kaikissa käyttötiloissa.
 • LUCAS-laitteessa on aina oltava akku, jotta se toimisi myös silloin, kun käytetään ulkoista virtalähdettä.
 • Kun irrotat virtajohdon, älä käännä sitä, vedä se vain suoraan ulos

Opettele LUCAS-laitteen ilmoitukset ja hälytykset

Itsetesti kytkettäessä virta päälle

"Kun laite kytkeytyy päälle, kuulet äänisignaalijakson ja laite testaa automaattisesti toimintonsa ja suojajärjestelmän.

Kun itsetestaus on valmis, merkkiääni loppuu ja vihreä merkkivalo syttyy ADJUST-painikkeen vieressä. Tämä kestää noin kolme sekuntia."


LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 2.7


Miksi sinun tulisi kytkeä virta
laitteeseen ennen sen käyttöä?


KÄÄNTÖKORTTI

Laite tekee itsetestin, kun virta kytketään päälle. Onnistunut itsetesti osoittaa, että laite on käyttövalmis. On hyvä varmistaa ennen käyttöä, että se on käyttövalmis.
Huomautus

Jos jätät LUCAS-laitteen ADJUST-tilaan, sen virta katkeaa automaattisesti viiden minuutin kuluttua. Laitteen virta on ehkä kytkettävä uudelleen päälle.

Jos jätät LUCAS-laitteen PAUSE-tilaan, sen virta katkeaa automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Laitteen virta on ehkä kytkettävä uudelleen päälle.
Varoitus

Liian pieni potilas -hälytys


”Jos LUCAS hälyttää kolmella nopealla äänimerkillä imukuppia laskettaessa etkä voi siirtyä PAUSE- tai ACTIVE-tiloihin. Aloita manuaaliset painelut heti uudelleen."


LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 5.4

Imukuppi lukittu aloitusasentoon


 • Voit säätää imukuppia VAIN ylös tai alas, kun olet ADJUST-tilassa


 • PAUSE-tilassa imukuppi lukitaan aloitusasentoon. Jos haluat siirtää imukupin PAUSE-tilaan, kuulet äänimerkin.

Vähäinen varaus -ilmoitus


”Kun keltainen akun LED-merkkivalo vilkkuu, toimi seuraavasti:

 • Vaihda akun tilalle ladattu akku.
 • Kytke ulkoinen LUCAS-virtalähde."


LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 5.4
Miten kauan täyteen
ladattu akku toimii?


KÄÄNTÖKORTTI

45 minuuttia =
täyteen ladatun akun tyypillinen käyttöaika

 • Kolme vihreää LED-merkkivaloa: täysi lataus
 • Kaksi vihreää LED-merkkivaloa: 2/3 lataus
 • Yksi vihreä LED-merkkivalo: 1/3 lataus
 • Yksi vilkkuva keltainen LED ja keskitason prioriteetin hälytyssignaali:
  Alle 10 minuuttia jäljellä
 • Yksi vilkkuva punainen LED ja suuren prioriteetin hälytyssignaali: Akku tyhjä

 • Onko laitteen virta katkaistava,
  kun akku vaihdetaan?


  KÄÄNTÖKORTTI

  Ei, laitteen virtaa ei tarvitse katkaista akkuja vaihdettaessa; paina vain PAUSE. Laite muistaa asetetun aloitusasennon ja on valmis jatkamaan, jos vaihdat akut 60 sekunnissa.


  Akun käyttöiän ilmoitus

  "Kun oikeanpuoleisin LED-merkkivalo on vihreän sijaan keltainen, akun käyttöikä on lopussa. Jolife suosittelee akun vaihtamista uuteen."  LUCAS 3 -käyttöohjeet; Luku 2.7

  Akku tyhjä - suuren prioriteetin hälytys

  Akun varaus on liian alhainen, ja painallukset loppuvat. Jos ladattua akkua ei ole käytettävissä, poista stabilointihihna ja LUCAS-laite ja aloita heti manuaaliset rintakehän painelut.

  Esimerkkejä muista suuren prioriteetin hälytyksistä:

  • Lämpötila liian korkea
  • Painelutapa ei pysy rajoissa
  • Laitteistovika

  Jos LUCAS ei toimi kunnolla:

  • Irrota stabilointihihna ja laite
  • Aloita heti manuaaliset rintakehän painelut

  Keskity potilaaseen, älä laitteeseen

  • Jos et osaa käyttää tai käynnistää LUCAS-laitetta tai laite ei toimi kunnolla, aloita heti manuaaliset rintakehän painelut ja noudata elvytysprotokollaanne.
  • Jos laite ei toimi, vapauta stabilointihihna, irrota laite potilaasta, aloita heti manuaaliset rintakehän painelut Anna jonkun muun tehdä laitteen vianmääritys.  Tiesitkö, että:

  LUCAS on dokumentoinut hyvin korkean luotettavuuden 99 prosentissa sen sovelluksista kliinisessä käytössä.2