Kezdjük a következőkkel...


A LUCAS használata előtt
mit kell elolvasnia?

KÁRTYA

A készülék összes kezelőjének el kell olvasnia a teljes használati útmutatót, javallatokat és ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és lehetséges nem kívánt mellékhatásokat a LUCAS mellkasi kompressziós rendszer használata előtt.

„A LUCAS mellkasi kompressziós rendszer használatakor mindig követni kell a kardiopulmonális újraélesztésre (CPR) vonatkozó helyi és/vagy nemzetközi irányelveket.“


LUCAS 3 használati útmutató; 1. fejezetKi használhatja a LUCAS készüléket?

KÁRTYA

„A Jolife azt tanácsolja, hogy a LUCAS mellkasi kompressziós rendszert csak egészségügyi szaktudással rendelkező személyek használják, úgymint: elsősegély nyújtók, mentősök, nővérek, orvosok, valamint az egészségügyi személyzet tagjai, akik:

 • CPR-tanfolyamot végeztek az újraélesztési irányelveknek (pl. az Amerikai Kardiológiai Társaság, az Európai Újraélesztési Tanács vagy ennek megfelelő egyéb szervezet irányelveinek) megfelelően,
 • ÉS a LUCAS készülék használatára vonatkozó képzésben részesültek.“

LUCAS 3 használati útmutató; 3.2. fejezetKi kezelhető a LUCAS készülékkel?

KÁRTYA

„A LUCAS mellkasi kompressziós rendszer külső szívkompresszió végzésére szolgál olyan felnőtt betegek esetén, akiknek akut keringésleállása van, amelyet a spontán légzés és pulzus hiány, valamint az eszméletvesztés jellemez.

A LUCAS-t csak olyan esetekben szabad használni, ahol a mellkasi kompresszió valószínűleg segít a betegen.“


LUCAS 3 használati útmutató; 2.2. fejezet

Melyek az ellenjavallatok?

KÁRTYA

„A következő esetekben NE használja a LUCAS mellkasi kompressziós rendszert:

 • Ha a LUCAS készüléket nem lehet a beteg mellkasán biztonságosan, vagy megfelelően elhelyezni.
 • Túl kis testméret: Túl kicsi testméretű beteg esetén: Ha a LUCAS készülék 3 gyors jelzést ad a szívókorong leengedésekor és nem tud belépni a SZÜNET vagy AKTÍV üzemmódba.
 • Túl nagy testméretű beteg esetén: Ha a LUCAS készülék felső részét nem tudja a hátlaphoz rögzíteni a beteg mellkasának összenyomása nélkül.

A LUCAS mellkasi kompressziós rendszer használatakor mindig kövesse a újraélesztésre vonatkozó helyi és/vagy nemzetközi irányelveket.“


LUCAS 3 használati útmutató; 2.3. fejezet

Manuális CPR és LUCAS

Megérkezés a beteghez

 • Azonnal kezdjen kézi mellkasi kompressziót alkalmazni

 • A legtöbb túlélőt az időben elkezdett defibrilláció menti meg. Ne feledje ellenőrizni az EKG ritmust a CPR ciklusok előtt és azok között, és alkalmazzon sokkot szükség szerint.

 • A megszakítás nélküli jó minőségű CPR szorosan összefügg a jó eredményekkel. Dolgozzanak csapatban, hogy a minimálisra csökkentsék a kézi kompresszió megszakításait a LUCAS alkalmazása előtt és közben

Tudta, hogy:

Jól képzett csapatok bizonyították, hogy lehetséges a LUCAS készülékre történő átállás a kézi kompresszió mindössze 7 másodperces (átlagos) megszakításával.1


Mit mond a Használati
útmutató a manuális CPR-ről?

KÁRTYA

„Miután bizonyossá vált, hogy szívmegállásról van szó, azonnal meg kell kezdeni a kézi cardiopulmonalis újraélesztést (CPR). Minimalizálja a megszakításokat a manuális mellkaskompresszióknál a Lucas előkészítése és felhelyezése alatt.“

LUCAS 3 használati útmutató; 5.1. fejezet


LUCAS felhasználói felület

BEÁLLÍTÁS

KÁRTYA

Ez az üzemmód a szívókorong helyzetének módosításához használható. A gomb megnyomása után kézzel magasabb vagy alacsonyabb helyzetbe állíthatja a szívókorongot. A szívókorong kiindulási helyzetének beállításához kézzel, két ujjal nyomja le a szívókorongot a beteg mellkasára.

SZÜNET

KÁRTYA

Ha megnyomja ezt a gombot,a kompressziós mechanizmus átmenetileg leáll, és a kiindulási helyzetben rögzül. Ezzel a funkcióval a készülék úgy állítható le ideiglenesen, hogy közben megmarad a szívókorong kiindulási helyzete.
AKTÍV (30:2)

KÁRTYA

A gomb megnyomásának hatására a LUCAS készülék 30 mellkasi kompressziót végez, majd 3 másodperces szünetet tart. A szünet ideje alatt a kezelő 2 lélegeztetést végezhet. A szünet után a ciklus újrakezdődik. Villogó LED hangjelzés sorozattal riasztja a felhasználót a lélegeztetési szünetek előtt.

AKTÍV (folyamatos)

KÁRTYA


A gomb megnyomását követően a LUCAS készülék folyamatos mellkasi kompressziót végez. A zöld LED percenként 10-et villan, hogy figyelmeztessen a lélegeztetés szükségességére a kompresszió során.

LUCAS alkalmazási tippek

A hátlap elhelyezése


Igyekezzen a hátlapot a szív mögé, középre helyezni. A hátlapnak magasan, a beteg hónaljánál kell lennie. A hátlapon lévő fekete csíkoknak párhuzamosan kell áthaladniuk a szív és a központi mellkasi kompressziós pont területén, ahol a manuális újraélesztést végző személy kezei helyezkednek el.
 • Helyezze el a beteg karját egyenesen (pl. feszület pozíció)
 • Nagy testméretű betegek esetén mozgassa a beteg karját a fej felé, hogy a zsírszövet ne akadályozza

 • A hátlap felhelyezésekor emelje meg kissé a beteg felsőtestét vagy fordítsa a beteget az oldalára
 • Úgy időzítse a felhelyezést, hogy minimalizálja a kézi mellkasi kompressziók megszakítását


Már első lépésben pozícionálja helyesen a hátlapot.

Ez megkönnyíti a szívókorong helyes elhelyezését.

A hátlap felhelyezésekor használhatja az oldalra fordítási vagy megemelési módszert.

A felső rész csatlakoztatása


A kioldógyűrűk meghúzásával biztosítsa a körmös rögzítők nyitását.

 • Majd vegye el az ujjait a kioldógyűrűkről, hogy a körmös rögzítők rögzüljenek a hátlapon
 • Távolítsa el a ruhákat vagy takarókat a hátlap rúdjairól

 • A körmös rögzítők egy „kattanással“ rögzülnek a hátlapon. Emelje meg egyszer a felső részt, hogy ellenőrizze a részek rögzítését.
 • A kézi mellkasi kompresszió megszakításainak minimalizálásához először az Önhöz legközelebb eső támasztólábat rögzítse. Helyezze át a másik támasztólábat a manuális újraélesztést végző személy karja alatt. Kérje meg, hogy segítsen a második támasztóláb rögzítésében.A körmös rögzítők egy „kattanással“ rögzülnek a hátlapon.

A szívókorong elhelyezése és a kompressziók elkezdése


 • Kezével engedje le és ellenőrizze a szívókorong pozícióját a szegycsonton
 • Amikor a szívókorong nyomólapja megfelelő helyzetben van, a szívókorong peremének alsó része közvetlenül a szegycsont vége fölött helyezkedik el
 • Igény szerint korrigáljon
 • Nyomja meg a SZÜNET gombot a kiindulási helyzet rögzítéséhez
 • A kompressziók elkezdéséhez nyomja meg az AKTÍV (30:2 vagy folyamatos) gombot

Beállítás BEÁLLÍTÁS módban


 • Győződjön meg róla, hogy a szívókorong megfelelő helyzetben van a beteg mellkasán. Szükség esetén módosítsa a szívókorong helyzetét BEÁLLÍTÁS módban.

A stabilizálópánt használata


 • A LUCAS stabilizálópánt a helyes pozíció rögzítésére szolgál
 • Győződjön meg arról, hogy a LUCAS megfelelően helyezkedik el a beteg mellkasán a teljes újraélesztési folyamat során


A LUCAS működése

Defibrilláció

 • Defibrilláció végezhető a LUCAS működése közben
 • SZÜNETELTESSE a kompressziókat az EKG méréshez
 • Ha sokk szükséges, defibrilláljon a LUCAS kompressziók alatt vagy az azok közötti szünetben, a helyi iránymutatás szerint
 • A LUCAS defibrillátor-biztos
 • A defibrillációs elektródák a LUCAS felhelyezése előtt vagy után is felhelyezhetők
 • Győződjön meg arról, hogy a tappancsok vagy vezetékek nem kerültek a szívókorong alá
 • Végezze el a defibrillációt a defibrillátor gyártójának útmutatása alapján
 • Defibrilláció után győződjön meg arról, hogy a szívókorong megfelelő helyzetben van. Ha szükséges, állítsa be újra

CPR szállítás közben

 • A beteg szállításához használja a beteghevedereket
 • A hevederek használatakor ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza az intravénás hozzáférést  
 • Ne emelje a LUCAS készüléket a beteghevedereknél fogva


A beteg felemelése

 1. Egy személy mindkét oldalán, és egy személy a beteg fejének tartásához, akkor is, ha van stabilizálópánt felhelyezve


 1. A beteg oldalán lévők emelnek egy kézzel a hátlap karmos rögzítői alatt, vigyázva, hogy az ujjakat a rögzítők ne csípjék be. A másik kézzel a beteg lábát emelik.


A LUCAS a beteg emelésekor és mozgatásakor aktív lehet, ha:

 • A LUCAS és a beteg biztonságos helyzetben van a szállítóeszközön
 • A LUCAS készülék megfelelő helyzetben és szögben marad a beteg mellkasán

Szükség esetén módosítsa a szívókorong helyzetét.


Tápellátás működés közben

Az akkumulátor cseréje működés közben


 • Mindig tartson készenlétben egy teljesen feltöltött tartalék akkumulátort
 • Nyomja meg a SZÜNET gombot
 • Húzza ki a lemerült akkumulátort, majd emelje ki a helyéről. Helyezze be a teljesen feltöltött akkumulátort
 • Várjon amíg a SZÜNET üzemmód ZÖLD LED-je bekapcsol
 • A mellkasi kompressziók újbóli elindításához nyomja meg az AKTÍV gombot

Külső tápellátás a hosszan tartó működéshez


 • A LUCAS készülék valamennyi üzemmódjában csatlakoztatható a LUCAS tápegység vagy autós tápkábel
 • A LUCAS készülék mindig csak behelyezett akkumulátorral használható, akkor is, ha külső tápforrásra van csatlakoztatva
 • A tápkábelt eltávolításkor ne csavarja, csak húzza ki

Ismerje meg a LUCAS figyelmeztetéseit és riasztásait

Önteszt BEkapcsoláskor

„Amikor a készülék bekapcsol, egy ismétlődő hangjelzés hallható és a készülék automatikusan öntesztet végez a rendszer funkcióin és a védőrendszeren.

Az önteszt befejeződésekor a hangjelzés kikapcsol és kigyullad a BEÁLLÍTÁS gomb melletti zöld LED (fénykibocsátó dióda). Ez a folyamat kb. 3 másodpercig tart.“


LUCAS 3 használati útmutató; 2.7. fejezet


Miért kell a készüléket az
alkalmazás előtt bekapcsolnia?

KÁRTYA


A berendezés bekapcsoláskor egy öntesztet végez. A sikeres önteszt azt jelzi, hogy a készülék használatra kész. Alkalmazás előtt ellenőriznie kell, hogy a készülék használatra kész.

Megjegyzés

Ha a LUCAS készülék BEÁLLÍTÁS módban marad, 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Előfordulhat, hogy újra BE kell kapcsolnia a készüléket.

Ha a LUCAS készülék SZÜNET módban marad, 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Előfordulhat, hogy újra BE kell kapcsolnia a készüléket.
Figyelmeztetés

Túl kis testméret figyelmeztetés


„Ha a LUCAS készülék 3 gyors jelzést ad a szívókorong leengedésekor és nem tud belépni a SZÜNET vagy az AKTÍV módba, azonnal kezdje el újra a kézi kompressziót.“


LUCAS 3 használati útmutató; 5.4. fejezet

Szívókorong kiindulási helyzetben


 • BEÁLLÍTÁS módban a szívókorong helyzetét CSAK felfele vagy lefele állíthatja


 • SZÜNET módban a szívókorongot a kiindulási pozícióban zárolja. Ha a szívókorongot SZÜNET módban mozgatni próbálja, egy figyelmeztető jelzés hallható. 

Alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés


„Ha szaggatott fénnyel villog a sárga LED, akkor tegye az alábbiak egyikét:

 • Helyezzen be feltöltött akkumulátort a lemerült helyett
 • Csatlakoztassa a külső LUCAS tápegységet“

LUCAS 3 használati útmutató; 5.4. fejezet


Mennyi ideig működik a
teljesen feltöltött akkumulátor?


KÁRTYA

45 perc =
a teljesen feltöltött akkumulátor átlagos üzemideje

 • Három zöld LED: teljesen feltöltve
 • Két zöld LED: 2/3-os töltöttség
 • Egy zöld LED: 1/3-os töltöttség
 • Egy szakaszosan villogó sárga LED és egy közepes prioritású riasztás: Kevesebb, mint 10 perc van hátra
 • Egy szakaszosan villogó piros LED és egy magas prioritású riasztás: Az akkumulátor lemerült

 • Ki kell-e kapcsolni a készüléket
  az akkumulátor cseréjekor?


  KÁRTYA

  Nem, az akkumulátor cseréjekor nem kell kikapcsolnia a készüléket, csak SZÜNET módba kell állítania. A készülék megjegyzi a beállított indítási pozíciót és az akkumulátor cseréje után 60 másodpercen belül készen áll a használatra.
  Az akkumulátor élettartam kijelzése

  „Ha a jobb szélső LED zöld helyett sárga színű, az azt jelzi, hogy az akkumulátornak lejárt az élettartama. A Jolife azt javasolja, hogy cserélje ki az akkumulátort egy újra.“  LUCAS 3 használati útmutató; 2.7. fejezet

  Az akkumulátor lemerült - Magas
  prioritású riasztás

  Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, és a kompressziók alkalmazása leáll. Ha nincs feltöltött akkumulátor kéznél, távolítsa el a stabilizálópántot és a LUCAS készüléket, és azonnal folytassa a kézi mellkasi kompressziót.


  Példák a magas prioritású riasztás egyéb okaira:

  • Túl magas hőmérséklet
  • A kompressziós minta a tartományon kívül
  • Hardverhiba

  Ha a LUCAS nem működik megfelelően:

  • Távolítsa el a stabilizálópántot és készüléket
  • Azonnal kezdjen kézi mellkasi kompressziót alkalmazni

  Összpontosítson a betegre, ne a készülékre

  • Ha nem tudja alkalmazni, vagy elindítani a LUCAS készüléket, vagy ha az eszköz nem működik megfelelően, azonnal kezdje el a kézi mellkasi kompressziót és kövesse az újraélesztési protokollt.
  • Ha a készülék nem működik, oldja ki a stabilizálópántot, távolítsa el a készüléket a betegről és azonnal kezdje el a kézi mellkasi kompressziót. Bízza valaki másra a készülék hibaelhárítását.  Tudta, hogy:

  A LUCAS készülék rendkívül magas, 99%-os működési megbízhatóságot bizonyított klinikai használatban.2