Träna på att använda LUCAS

I utbildnings- eller återutbildningssyfte kan du läsa, lyssna och titta på hur
man använder bröstkompressionssystemet LUCAS på vår LUCAS Web Training Center. 

Du uppmuntras till att repetera träningen åtminstone en gång om året.


 Välj vilken LUCAS du vill träna på nedan.