Lad os starte med…


Hvad bør man læse, inden
man begynder at bruge LUCAS?

VEND KORT

Alle brugere skal læse hele brugervejledningen med alle brugsanvisninger samt information om indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og potentielle bivirkninger, inden LUCAS-brystkompressionssystem anvendes.

“Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjerte-lunge-redning, når brystkompressionssystemet anvendes”

Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 1Hvem kan anvende LUCAS-systemet?

VEND KORT

“Jolife AB anbefaler, at LUCAS-brystkompressionssystem udelukkende benyttes af personer med medicinsk baggrund: f.eks. redningspersonale, ambulancereddere, sygeplejersker, læger eller plejepersonale, som har:

 • gennemført et kursus i hjerte-lunge-redning iht. retningslinjerne fra f.eks. American Heart Association, European Council of Resuscitation eller tilsvarende,
 • OG har modtaget undervisning i brugen af LUCAS-systemet.”

Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 3.2Hvem kan behandles med LUCAS?

VEND KORT

"LUCAS-brystkompressionssystem er beregnet til at udføre udvendige hjertekompressioner på voksne patienter med akut cirkulationsstop, defineret som manglende spontan vejrtrækning og puls samt bevidsthedstab.

LUCAS-systemet må kun benyttes i situationer, hvor brystkompressioner med sandsynlighed vil gavne patienten."


Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 2.2
Hvilke kontraindikationer er der?

VEND KORT

“LUCAS-brystkompressionssystem må IKKE anvendes i disse tilfælde:

 • Hvis det ikke er muligt at placere systemet sikkert eller korrekt på patientens bryst.
 • For lille patient: Hvis LUCAS-systemet afgiver alarm med 3 hurtige signaler, når sugekoppen sænkes, og PAUSE eller AKTIV ikke kan aktiveres.
 • For stor patient: Hvis det ikke er muligt at låse overdelen af LUCAS-systemet fast på bagpladen uden at komprimere patientens bryst.

Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjerte-lunge-redning, når brystkompressionssystemet anvendes.”


Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 2.3

Manuel HLR og LUCAS

Ankomst til patienten

 • Påbegynd straks manuelle brystkompressioner 
 • Størstedelen af de overlevende er blevet reddet af defibrillering på et tidligt tidspunkt. Husk at analysere ekg-rytmen tidligt og mellem hver HLR-cyklus. Giv om nødvendigt stød. 
 • Uafbrudt HLR af høj kvalitet er forbundet med gode udfald for patienten. Arbejd i teams for at minimere afbrydelser i den manuelle HLR under og efter anvendelse af LUCAS.

Vidste du, at:

Erfarne teams har vist, at det er muligt at skifte over til LUCAS med afbrydelser i den manuelle HLR på gennemsnitligt 7 sekunder i klinisk anvendelse. 1


Hvad står der i brugervejledningen
om manuel HLR?

VEND KORT

“Når det er fastslået, at der er tale om hjertestop, skal manuel hjerte-lunge-redning (HLR) påbegyndes med det samme. Fortsæt med et minimum af afbrydelser i de manuelle brystkompressioner under klargøring og påsætning af LUCAS-brystkompressionssystem.”

Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 5.1


LUCAS‘ brugerinterface

JUSTER

VEND KORT

Denne tilstand benyttes, når sugekoppens position skal justeres. Når der trykkes på knappen, kan sugekoppen bevæges manuelt opad eller nedad. Juster sugekoppens startposition ved manuelt at trykke sugekoppen ned imod patientens bryst med to fingre.
PAUSE

VEND KORT

Når der trykkes på denne knap, standser kompressionsmekanismen midlertidigt og låses i start-positionen. Benyt denne funktion, hvis systemet skal standses midlertidigt, men sugekoppens startposition skal bevares.

AKTIV (30:2)

VEND KORT

Når der trykkes på denne knap, foretager LUCAS-systemet 30 brystkompressioner og standser derefter midlertidigt i 3 sekunder. Under den midlertidige afbrydelse kan brugeren foretage 2 ventiler-inger. Efter den midlertidige afbrydelse påbegyndes cyklussen igen. En blinkende indikator advarer sammen med et lydsignal operatøren forud for hver ventileringspause.

AKTIV (kontinuerlig)

VEND KORT


Når der trykkes på denne knap, foretager LUCAS-systemet kontinuerlige brystkompressioner. Den grønne indikator blinker 10 gange i minuttet for at minde om at gennemføre ventilering under de igangværende kompressioner.

Tips til placering af LUCAS

Placér bagpladen


Forsøg at placere bagpladen centralt bag hjertet. Bagpladen skal være højt oppe ved patientens armhuler. Bagpladens sorte stænger skal være rettet ind hen over hjerteområdet og det centrale brystkompressionspunkt, hvor personen, der udfører manuel HLR, har sine hænder.
 • Anbring patientens arme lige ud til siden (dvs. som et krucifix)
 • Hvis patienten er stor, flyttes hans/hendes arme op mod hovedet for at få fedtvævet af vejen.

 • Løft patientens overkrop en smule, eller rul patienten fra side til side, når bagpladen skal placeres.
 • Koordinér placeringen, så afbrydelser i de manuelle brystkompressioner minimeres.


Anbring bagpladen korrekt fra starten.

Det gør det nemmere at placere sugekoppen korrekt.

Du kan bruge enten rulle- eller løftemetoden, når bagpladen skal placeres.

Sæt overdelen på


Træk en enkelt gang i frigørelsesringene for at sikre, at klolukningerne er åbne.

 • Fjern derefter fingrene fra frigørelsesringene, så klolukningerne kan låses fast på bagpladen.
 • Fjern tøj eller lagener fra bagpladens stænger

 • Klolukningerne vil låse sig fast på bagpladen med et "klik". Træk op én gang for at sikre, at delene hænger sammen.
 • For at minimere afbrydelser i de manuelle brystkompressioner fastgør du først det støtteben, der er nærmest på dig selv. Flyt det andet støtteben gennem armene på den person, der udfører manuel HLR. Bed ham/hende om at hjælpe med at fastgøre det andet støtteben.Klolukningerne vil låse sig fast på bagpladen med et "klik".

Placér sugekoppen, og start kompressionerne


 • Brug dine hænder til at sænke og kontrollere sugekoppens position på sternum.
 • Når sugekoppen sidder korrekt, befinder dens nederste rand sig umiddelbart over den nederste del af sternum.
 • Justér om nødvendigt
 • Tryk på PAUSE for at fastlåse startpositionen
 • Tryk på AKTIV (30:2 eller kontinuerlig) for at starte kompressionerne

Justér i tilstanden JUSTER


 • Kontrollér, at sugekoppens befinder sig i den korrekte position på patientens bryst. Justér om nødvendigt sugekoppens position i tilstanden JUSTER.

Sæt stabiliseringsstroppen på


 • LUCAS-stabiliseringsstroppen medvirker til at fastholde den korrekte position.
 • Sørg for, at LUCAS er placeret korrekt på patientens bryst under hele genoplivningsforsøget.


Anvendelse af LUCAS

Defibrillering

 • Defibrillering kan udføres, mens LUCAS-systemet er i gang.
 • Hold pause i kompressionerne ved ekg-analyse
 • Defibrillér under kompressioner med LUCAS eller under pause, hvis stød er påkrævet i henhold til den lokale protokol.
 • LUCAS er defibrillatorbeskyttet
 • Defibrilleringselektroderne kan påsættes før eller efter, at LUCAS-systemet er anbragt i position.
 • Sørg for, at der ikke er puder eller ledninger under sugekoppen.
 • Udfør defibrilleringen i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten af defibrillatoren.
 • Kontrollér efter defibrillering, at sugekoppens position er korrekt. Justér om nødvendigt positionen.

HLR under transport

 • Brug patientstropperne til at lette transporten af patienten.
 • Sørg for, at der ikke er blokeret for intravenøs adgang, når patientstropperne bruges.
 • Løft ikke LUCAS i patientstropperne


Løft af patienten

 1. En person på hver side og en person, der støtter patientens hoved, også selvom stabiliseringsstroppen er på plads.


 1. Personerne på patientens sider løfter med den ene hånd neden under bagpladens klolukninger, idet fingrene holdes fri af lukningerne. Den anden hånd løfter patientens ben.


LUCAS kan være aktiv, mens patienten løftes og flyttes, hvis:

 • LUCAS og patienten er placeret sikkert på transportenheden.
 • LUCAS forbliver i den korrekte position og vinkel i forhold til patientens bryst.

Justér om nødvendigt sugekoppens position.


Strøm under drift

Sådan skifter man batteri under drift


 • Hav et ekstra, fuldt opladet batteri klar
 • Tryk på PAUSE
 • Træk det tomme batteri ud og derefter opad for at fjerne det Sæt det fuldt opladede batteri i.
 • Vent, indtil den grønne indikator for tilstanden PAUSE tændes  
 • Tryk på AKTIV for at starte brystkompressionerne igen

Ekstern strømforsyning til langvarig drift


 • Det er muligt at tilslutte LUCAS-strømforsyningen eller bilstrømkablet i alle LUCAS-systemets driftstilstande.
 • Batteriet skal altid være monteret, for at LUCAS-systemet kan fungere, også selvom systemet forsynes via den eksterne strømforsyning.
 • Strømkablet må ikke snos, når det fjernes – træk det kun lige ud

Lær advarslerne og alarmerne i LUCAS at kende

Selvtest ved opstart

"Når systemet starter op, høres en akustisk signalsekvens, og systemet udfører automatisk en selvtest af funktionerne og beskyttelsessystemet.

Når selvtesten er gennemført, standser det akustiske signal, og den grønne indikator (lysdiode) ved siden af knappen JUSTER tændes. Denne procedure tager cirka 3 sekunder."


Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 2.7


Hvorfor skal systemet tændes,
inden det sættes på?


VEND KORT

Systemet udfører en selvtest, når der tændes for det. En bestået selvtest betyder, at systemet er klar til brug. Du skal være sikker på, det er klar til brug, inden det sættes på.Bemærk

Hvis LUCAS-systemet bliver i tilstanden JUSTER, slukkes det automatisk efter 5 minutter. Du er muligvis nødt til at tænde for systemet igen.

Hvis LUCAS-systemet bliver i tilstanden PAUSE, slukkes det automatisk efter 30 minutter. Du er muligvis nødt til at tænde for systemet igen.
Advarsel

Advarsel om for lille patient


"Hvis LUCAS-systemet afgiver alarm med 3 hurtige signaler, når sugekoppen sænkes, og PAUSE eller AKTIV ikke kan aktiveres. Påbegynd straks de manuelle kompressioner igen."


Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 5.4

Sugekop låst i startposition


 • Du kan KUN justere sugekoppen op eller ned, når tilstanden JUSTER er aktiveret


 • I tilstand PAUSE låses sugekoppen i startposition. En alarm starter, hvis du forsøger at flytte sugekoppen, mens systemet er i PAUSE.

Advarsel om lav batterikapacitet


"Gør et af følgende, hvis den gule batteriindikator blinker:

 • Udskift batteriet med et opladet batteri.
 • Tilslut den eksterne LUCAS-strømforsyning."

Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 5.4 
Hvor længe kører et
fuldt opladet batteri? 


VEND KORT

45 minutter =
typisk driftstid for fuldt opladet batteri

 • Tre grønne indikatorer: fuldt opladet
 • To grønne indikatorer: 2/3 opladet
 • Én grøn indikator: 1/3 opladet
 • En periodisk gul indikator og en alarm med mellemhøj prioritet: Under 10 minutter tilbage
 • En periodisk rød indikator og en alarm med høj prioritet: Batteri er tomt

 • Skal systemet slukkes,
  når batterierne skiftes?


  VEND KORT

  Nej, du behøver ikke slukke for systemet, når batterierne skal skiftes. Tryk blot på PAUSE. Systemet vil huske den indstillede startposition og være klar til at fortsætte, hvis du skifter batterierne inden for 60 sekunder.

  Indikator for udtjent batteri

  "Når indikatoren længst til højre lyser gult i stedet for grønt, er batteriet udtjent. Jolife AB anbefaler, at batteriet udskiftes med et nyt."  Brugervejledning til LUCAS 3; kapitel 2.7

  Batteri tomt - Alarm med høj prioritet


  Batteriniveauet er for lavt, og kompressioner stopper. Hvis du ikke har adgang til et opladet batteri, fjernes stabiliseringsstroppen og LUCAS-systemet, og manuelle brystkompressioner genoptages omgående.


  Eksempler på andre grunde til alarm med høj prioritet:

  • For høj temperatur 
  • Kompressionsmønster uden for grænserne
  • Fejl i hardware

  Hvis LUCAS-systemet ikke fungerer korrekt:

  • Fjern stabiliseringsstroppen og systemet
  • Påbegynd straks manuelle brystkompressioner

    Fokusér på patienten - ikke på systemet

  • Påbegynd straks manuelle brystkompressioner, og følg gældende genoplivningsprotokoller, hvis du ikke kan sætte systemet på eller starte det, eller hvis systemet ikke fungerer korrekt.
  • Løsn stabiliseringsstroppen, fjern systemet fra patienten og start omgående manuelle brystkompressioner, hvis systemet ikke virker. Lad en anden forsøge at finde fejlen ved systemet.  Vidste du, at:

  LUCAS har dokumenteret en meget høj driftssikkerhed i mere end 99 % af tilfældene ved klinisk anvendelse.2