Placering af systemet

Se disse film for at få en grundlæggende viden om, hvordan man forbereder, anvender og vedligeholder LUCAS 3-systemet (relevant for både LUCAS 3 v3.0 og v3.1)

Filmen Forberedelser før første ibrugtagning giver en oversigt over LUCAS-systemets komponenter, brugerinterface, batteri og opladning, montering første gang, tilbehør og opbevaring.

Filmen Anvendelse præhospitalt giver en oversigt over LUCAS-systemets påsætning, anvendelse og procedure efter brug præhospitalt.

Filmen Anvendelse på hospitalet giver en oversigt over LUCAS-systemets påsætning, anvendelse og procedure efter brug på hospitalet.