Øv dig i at sætte LUCAS-systemet på en dukke

Instruktioner

 • Du skal bruge et LUCAS-system, en dukke og et ur
 • Arbejd i par eller små teams
 • Udskriv og brug arket Evaluering af brugerens indsats for at afkrydse hvert trin under den manuelle påsætning.

 • Afbrydelser i den manuelle HLR skal minimeres og måles, når du skifter til LUCAS og sætter systemet på.
 • Underskriv arket Evaluering af brugerens indsats efter kurset for at dokumentere, at kurset er gennemført.

Vidste du, at:

Erfarne teams har vist, at det er muligt at skifte over til LUCAS med afbrydelser i den manuelle HLR på gennemsnitligt 7 sekunder i klinisk anvendelse.1

Del 1: Placér bagpladen korrekt

 1. Bekræft hjertestop
 2. Start straks manuel HLR
 3. Åbn tasken. Tryk på ON/OFF i 1 sekund for at starte selvtesten og tænde for LUCAS-systemet.
 4. Tag bagpladen ud af tasken
 5. Sig “stop manuel HLR” højt til den anden førstehjælper
 6. Anbring bagpladen under patienten umiddelbart under patientens armhuler.
 7. Sig ”start manuel HLR igen” højt til den anden førstehjælper
Del 2: Påsætning af overdel og skift til LUCAS-kompressioner

 1. Løft overdelen på LUCAS-systemet ud af tasken, og træk én gang i frigørelsesringene for at tjekke, at klolukningerne er åbne. Slip derefter ringene.

Instruktøren er forberedt og starter uret, når de manuelle kompressioner standser.

 1. Forbind overdelen til bagpladen. Start på den side, der er tættest på brugeren. Vær opmærksom på et klik.
 2. Træk opad en enkelt gang for at sikre forankring
 3. Anbring sugekoppen umiddelbart over sternum midt på brystet. Justér om nødvendigt.
 4. Pres sugekoppen ned med to fingre (tilstanden JUSTER), indtil den berører patientens bryst.
 5. Tryk på PAUSE for at fastlåse startpositionen
 6. Tryk på AKTIV (30:2) eller (kontinuerlig)

Instruktøren stopper uret: _______ sekunder (mål: under 20 sekunder)

Del 3: Sæt stabiliseringsstroppen på

 1. Træk stabiliseringsstroppen helt ud ved spænderne
 2. Læg støttepuden under patientens nakke
 3. Forbind spænderne på støttepuden til systemets stropper
 4. Spænd støttepudens stropper godt til
 5. Kontrollér visuelt, at sugekoppen er korrekt placeret. Justér om nødvendigtUnderskriv evalueringen for at dokumentere, at anvendelse og øvelse er gennemført.


Forslag til flere praktiske øvelser

Øv jer i at placere bagplade, overdel og stabiliseringsstrop på hinanden i stedet for på dukken. BEMÆRK: Husk at tage batteriet til LUCAS-systemet ud, så du ikke bruger LUCAS eller giver en kollega kompressioner ved en fejl.

Vi foreslår, at du ikke kun øver dig på LUCAS-systemet, men på hele den lokale genoplivningsprotokol, herunder manuelle brystkompressioner, rytmekontroller, defibrillering, ventilering, medicinering og strategier for patientbehandling. Dette er alt sammen yderst vigtige elementer, når genoplivningen skal lykkes.