Trainen met LUCAS

Op ons LUCAS Web Training Center voor training en herscholingsdoeleinden kunt u lezen,
luisteren en kijken hoe u het LUCAS thoraxcompressiesysteem dient toe te passen. 

Je wordt aangemoedigd om minstens één keer per jaar opfriscursussen te volgen.


 Selecteer hieronder uw LUCAS-apparaat.