Tren på å sette på LUCAS på en dukke

Instruksjoner


 • Når du setter på og går over til LUCAS, må du sørge for å minimere og måle avbruddene i den manuell hjertelungeredningen
 • Etter bestått opplæring – signer skjemaet for brukerevaluering av ytelsen for å dokumentere vellykket påføring og fullført opplæring

Visste du:

Godt opplærte team har vist at det er mulig å gå over til LUCAS med 7 sekunders (gjennomsnittlig) avbrudd i den manuelle hjertelungeredningen ved klinisk bruk.1

Del 1: Plassere ryggplaten riktig

 1. Bekreft hjertestans
 2. Begynn umiddelbart med manuell hjertelungeredning
 3. Åpne etuiet. Trykk på PÅ/AV i 1 sekund for å starte selvtesten og slå på LUCAS
 4. Ta ryggplaten fra etuiet
 5. Si ordene «stopp manuell hjertelungeredning» til annet redningspersonell
 6. Plasser ryggplaten under pasienten, rett under pasientens armhuler
 7. Si ordene «fortsett manuell hjertelungeredning» til annet redningspersonell
Del 2: Sette på øvre del og gå over til LUCAS-kompresjoner

 1. Løft øvre del av LUCAS ut av etuiet, trekk én gang i utløserringene for å kontrollere at låsehakene er åpne, og slipp deretter ringene.

Instruktøren er forberedt og starter tidtakeren når de manuelle kompresjonene stopper.

 1. Koble til den øvre delen av ryggplaten ved å starte på siden nærmest brukeren. Lytt etter klikkelyden.
 2. Trekk opp én gang for å kontrollere festet
 3. Plasser sugekoppen rett over enden av brystbenet, midt på brystet. Juster om nødvendig.
 4. Skyv sugekoppen ned med to fingre (JUSTERING-modus) til den berører pasientens bryst
 5. Trykk på PAUSE for å låse startposisjonen
 6. Trykk på AKTIV (30:2) eller (kontinuerlig)

Instruktøren stopper tidtakeren: _______ sekunder (mål: mindre enn 20 sekunder)

Del 3: Feste stabiliseringsstroppen

 1. Trekk stabiliseringsstroppen helt ut ved spennene
 2. Plasser støtteputen under pasientens nakke
 3. Fest spennene på støtteputestroppene til stroppene på apparatet
 4. Stram støtteputestroppene godt
 5. Se etter at sugekoppen er plassert riktig, og juster plasseringen om nødvendigSigner brukerevalueringen av ytelsen for å dokumentere vellykket påføring og fullført opplæring.


Forslag til mer praktisk trening

Øv på å sette på ryggplaten og den øvre delen og stabiliseringsstroppen på hverandre i stedet for på dukken. MERK: Pass på at du tar ut batteriet av LUCAS, slik at du ikke bruker LUCAS eller gir kompresjoner til kollegaer ved en feil.

Vi foreslår at du ikke bare trener på LUCAS, men på hele de lokale retningslinjene for hjertelungeredning, inkludert strategier for manuelle brystkompresjoner, kontroll av rytme, defibrillering, innblåsninger, medisinering og pasientbehandling. Alle disse er avgjørende for å lykkes med hjertelungeredning.