Školení v používání zařízení LUCAS

Můžete si přečíst užitečné informace, podívat se na instruktážní videa a v našem webovém
školicím středisku můžete absolvovat úvodní i pokračující školení zaměřená na používání systému pro komprese hrudníku LUCAS. 

Doporučujeme absolvovat opakující školení pro osvěžení znalostí i dovedností alespoň jednou ročně. 

Vyberte si vaše zařízení LUCAS níže