Procvičujte přikládání zařízení LUCAS na figuríně

Pokyny

 • Potřebujete zařízení LUCAS, figurínu a stopky.
 • Pracujte ve dvojicích nebo malých týmech.
 • Vytiskněte si vyhodnocení výkonnosti uživatelů a použijte ke kontrole jednotlivých kroků při přikládání zařízení.

 • Při přikládání a přechodu na zařízení LUCAS minimalizujte a měřte přerušení manuální KPR.
 • Po dokončení školení podepište vyhodnocení výkonnosti uživatele jako doklad o úspěšném absolvování školení.

Věděli jste, že:

Správně proškolené týmy prokázaly, že při klinickém použití je možné na zařízení LUCAS přejít s přerušeními manuální KPR (v průměru) do 7 sekund.1

První část: Umístěte správně zadní desku

 1. Potvrďte zástavu srdce
 2. Ihned zahajte manuální KPR.
 3. Otevřete kufřík, stisknutím tlačítka ON/OFF na 1 sekundu zahajte samočinný test a zapněte zařízení LUCAS.
 4. Vyndejte z kufříku zadní desku.
 5. Řekněte druhému záchranáři, aby „přerušil manuální KPR“.
 6. Vložte zadní desku pod pacienta,těsně pod jeho podpaždí.
 7. Řekněte druhému záchranáři, aby „znovu obnovil manuální KPR“.
Druhá část: Připevnění horní části a přechod na komprese zařízením LUCAS

 1. Zvedněte horní část zařízení LUCAS z kufříku, jedním zatažením za uvolňovací kroužky zkontrolujte, zda jsou otevřené čelisťové uzávěry, a poté kroužky uvolněte.

Instruktor je připraven a po zastavení manuálních kompresí spustí stopky.

 1. Připevněte horní část k zadní desce, začněte na straně nejblíže uživateli. Musí se ozvat cvaknutí.
 2. Jedním zatažením nahoru ověřte správné připevnění.
 3. Umístěte přísavku těsně nad konec hrudní kosti uprostřed hrudníku. V případě potřeby upravte polohu.
 4. Dvěma prsty stáhněte přísavku dolů (režim NASTAVENÍ), aby se dotkla pacientova hrudníku.
 5. Stisknutím tlačítka POZASTAVENÍ zajistěte počáteční polohu.
 6. Stiskněte tlačítko AKTIVNÍ (30:2) nebo (nepřetržitě)

Instruktor zastaví stopky: _______ sekund (cíl:méně než 20 sekund)

Třetí část: Připevnění stabilizačního popruhu

 1. Plně roztáhněte stabilizační popruh a přezky.
 2. Podložte krk pacienta podpůrnou podložkou.
 3. Připojte přezky na popruzích podpůrné podložky k popruhům zařízení.
 4. Pevně dotáhněte popruhy podpůrné podložky.
 5. Vizuálně zkontrolujte správné umístění přísavky a v případě potřeby ho upravte.Podepište vyhodnocení výkonnosti uživatele jako doklad o úspěšném přiložení zařízení a absolvovaném školení.


Doporučení pro praktičtější školení

Místo na figuríně procvičujte umisťování zadní desky, horní části a stabilizačního popruhu na ostatních kolezích. POZNÁMKA: odstraňte ze zařízení LUCAS baterii, abyste zařízení omylem nespustili nebo abyste kolegovi omylem nezačali provádět komprese hrudníku.

Doporučujeme, abyste procvičovali nejenom používání zařízení LUCAS, ale abyste si také opakovali provádění kompletního místního resuscitačního protokolu, včetně manuálních kompresí hrudníku, kontrol rytmu, defibrilace, umělých vdechů, medikace a strategií řízení pacientů. Toto všechno jsou nezbytně důležité aspekty úspěšné resuscitace.