Úvodní instruktáž ohledně zařízení

Podívejte se na tyto filmy a seznamte se se základy přípravy,
používání a údržby zařízení LUCAS 3 (týká se modelu LUCAS 3 verze 3.0 i 3.1).

Video Příprava před prvním použitím obsahuje přehled součástí zařízení LUCAS, uživatelského rozhraní, baterie a nabíjení, prvního sestavení, příslušenství a skladování.

Video Použití mimo nemocnici obsahuje informace o přiložení zařízení LUCAS, jeho použití a krocích po jeho použití v prostředí před převozem pacienta do nemocnice.

Video Použití v nemocnici obsahuje informace o přiložení zařízení LUCAS, jeho použití a krocích po jeho použití v prostředí nemocnice.