Podstawowe informacje

Obejrzyj następujące nagrania, aby dowiedzieć się, jak przygotować, użytkować i konserwować urządzenie LUCAS 3 (dotyczy wersji 3.0 i 3.1).

Nagranie zatytułowane Przygotowanie do pierwszego użycia zawiera przegląd informacji na temat poszczególnych elementów urządzenia LUCAS, interfejsu użytkownika, akumulatora i jego ładowania, pierwszego montażu, przechowywania urządzenia i akcesoriów.

Nagranie zatytułowane Zastosowanie przedszpitalne zawiera omówienie zakładania i użytkowania urządzenia LUCAS oraz kroków podejmowanych po jego użyciu, a przed przybyciem do szpitala.

Nagranie zatytułowane Zastosowanie w warunkach szpitalnych zawiera omówienie zakładania i użytkowania urządzenia LUCAS, a także kroków podejmowanych po jego użyciu w warunkach szpitalnych.